חברת אחזקה או ועד הבית מאת חברת כפיר ניהול ואחזקת מבנים


נדל"ן >> בתים משותפים

דרכים לניהול בתים משותפים מאת דודי דניאל (מתוך אתר מאמרים)

מתוך הראיון
דודי דניאל סמנכ"ל חברת כפיר ניהול ואחזקת מבנים שפועלת זמן רב באזור השפלה מודיעין והמרכז.
2 דרכים מרכזיות לניהול בתים משותפים - ועד הבית המסורתי וחברות לניהול ואחזקת בניינים.
דודי דניאל- "בישראל יש כיום שני הסדרים מרכזיים לניהול בתים משותפים: נציגות בית משותף - המכונה "ועד בית", שהוא ההסדר הנפוץ יותר ומעוגן בחוק המקרקעין וחברת ניהול ואחזקה, ההסדר החדש יותר, המושתת על אותו בסיס משפטי. כניסתן של חברות ניהול ואחזקה לתחום ניהול הבתים המשותפים נובעת בין השאר משינויים חברתיים, משינויים בדפוסי המגורים ובגודל הבניינים ומקשיי הניהול באמצעות ועד בית".
השינויים בחברה הישראלית באים לידי ביטוי גם במרחב הבית המשותף ויוצרים מערכות יחסים של שכנות במתכונת חדשה. נכונותם של הדיירים להיות מעורבים בניהול הבית קטנה יותר. גם התפתחותם של שירותים נרחבים יותר ושל מערכות תפעול מורכבות יותר בתחום הדיור - בין השאר בעקבות קיומם של בתים משותפים גבוהים, גדולים ומורכבים יותר - יוצרת קשיים ביישומה של שיטת ועד הבית. על רקע זה צמחו חברות המספקות שירותי ניהול ואחזקה לבתים משותפים.
תחום הניהול והאחזקה של בתים משותפים התפתח בעקבות זיהוי הקשיים בניהול הבית המשותף והפוטנציאל העסקי הגלום במתן פתרון לקשיים אלו. חברות הניהול והאחזקה נבדלות זו מזו בהיקף השירותים ובסוג השירותים:
?חברות אחזקה עוסקות בתחזוקה השוטפת של הבניין וממונות על-ידי ועד הבית, הממשיך לנהל את הבניין.
?חברות ניהול ואחזקה מציעות טיפול בתחזוקה של הבניין וגם ניהול שלו - גביית תשלומים מן הדיירים וייצוג של הדיירים מול הרשויות ומול הקבלן.[2]

ארבע בעיות מרכזיות מתגלות כיום בעת ניהול בתים משותפים:
1.קשיי גביה - דודי דניאל: "תשלום מיסי ועד הבית נתפס כמעשה לא הכרחי אלא וולונטרי שנעה מהרצון הטוב של הדיירים ולא מכוח חוק. הגידול במס' הבניינים והמגדלים והוספת מס' דיירים רב לכל בניין, הפך את מלאכת הגבייה למשימה מורכבת. בעיה נוספת בגביית תשלומי מיסים נובעת כתוצאה מדיירי שכירות שמגלים פחות עניין במצב הבניין ולא מוכנים להשקיע כספים לטובת תחזוקת הבניין".

2.קושי לשמור על רמת תחזוקה נאותה - אחזקה קלה שוטפת תיתקל בהתנגדויות ובקשיי גבייה מעטים יחסית לעומת גבייה לשם פעולות מורכבות יותר כמו תיקונים, החלפת מערכות ושדרוג. החוקרים אלתרמן וצפריר גורסים כי כדי לאפשר החלפת מערכות ושדרוג ולא רק שמירה על תחזוקה שוטפת יש ליצור צורות מימון חדשות, שאינן מושתתות אך ורק על גביית מסי ועד רגילים או על גבייה מיוחדת אד-הוק. הם בוחנים חלופות שונות, למשל הקמת קרן הון פרטית או ציבורית ושכלול הסדר הבתים המשותפים, כדי שיהלום את צורכי התחזוקה בטווח הארוך.

3.בעיות בהתקנת מעליות, אנטנות, צלחות לוויין וכבלים - יורם קראוס: "היום כבר ברור כי הימצאותה של מעלית בבניין תורמת לאיכות החיים ועלייה במחיר הדירה, גם בקומות הנמוכות". לעתים קרובות מתנגדים חלק מבעלי הדירות להתקנת המעלית, או שאינם מעוניינים להשתמש בה. מאחר שיש עמימות חוקית בנושא זה, יש פסקי דין סותרים בנוגע לזכות השימוש במעלית ובנוגע לחובה לשלם על ההתקנה והאחזקה.

4.העדרו של גוף רשמי מאגד ובעל סמכות משפטית - למעט המפקח על רישום המקרקעין, שאליו ניתן לפנות במקרים של סכסוכי שכנים וכדומה, אין בישראל גוף רשמי המאגד את ועדי הבתים ואת הדיירים, מסדיר את עבודת הוועדים ושומר על ערך הדירות באמצעות תחזוקה ופיתוח סביבתי נאותים. אומנם האגודה לתרבות הדיור ממלאת חלק מהתפקידים האלה, אך אין לה סמכות משפטית והיא גוף וולונטרי, המשרת את מי שבוחר להיות חבר בה.

כיום קם האיגוד הישראלי לניהול בתים משותפים זהו גופון עצמאי אשר בוחן ומפקח על נושא חברות האחזקה שכמובן רשומות כחברות איגוד.

דודי דניאל-"אני ממליץ לבדוק היטב עם איזה חברה אתם הולכים לעבוד לא כל אחד שיש לו רכב מסחרי עובדת ניקיון וגנן יכול לפתוח חברת אחזקה , צריך להקים מערך תחזוקה טוב ומקצועי המורכב מהאנשים הנכונים , מערכות מחשב מתקדמות לניהול כל הפניות והתלונות וכמובן התשלומים , מערכות גבייה וטיפול משפטי טובות מאוד כי זהו העקב אכילס של התחום, מומלץ לפנות לאיגוד הישראלי לניהול בתים משותפים ולהתייעץ עם איזו חברה אתם הולכים לעבוד "

ניהול בתים משותפים , אחזקת מוסדות ומפעלים , חברות אחזקה , חברת אחזקה , חברות ניהול ואחזקה , חברות אחזקה וניהול מבנים , אחזקות בניינים , בתים משותפים , אחזקת מבנים בחולון , אחזקת מבנים בראשון לציון , חברת אחזקה , בתים , אחזקת בתים משותפים , האגודה לתרבות הדיור , חוק הבית המשותף , האיגוד הישראלי לניהול בתים משותפים |ניהול ואחזקת בתים , בתים , בתים , שיתוף בתים , אחזקת מבנים ובתים משותפים , חברת אחזקת מבנים אמינה וטובה , החלפת ועד הבית בחברת אחזקה , ועד בית , מאמרים ועד בית , ניהול בנייני יוקרה , מודיעין , רחובות , ראשון לציון , חולון , יבנה , אחזקה בבאר יעקב , אחזקה לבניין , בת ים , בנייני יוקרה , ניקיון משרדים ברחובות , נקיון מפעלים ומרכזים מסחריים , ניהול מבנים בראשון לציון , חברת אחזקה בראשון לציון , ניהול מבנים ברשל"צ , חברת אחזקה בראשל"צ , ניהול מבנים בראשל"צ , חברת אחזקה ברשל"צ , ניהול מבנים בחולון , חברת אחזקה בחולון , חברת אחזקה מבנים בחולון , ניהול ואחזקת מבנים ברחובות , ניהול ואחזקה בראשון לציון , חברת ניקיון במודיעין , חברת אחזקה למודיעין , ניהול בתים , במודיעין , ניקיון במודיעין , חברה קבלנית לניהול בתים משותפים , שירותי אחזקה לועדי בתים , ניהול ועדי בתים בראשון לציון, ניהול וועדי בתים בראשל"צ , ניהול ועדי בתים ברשל"צ , אחזקת מבנים בראשון לציון , אחזקת מבנים בראשל"צ , אחזקת מבנים ברשל"צ , תשלום ועד בית , חברת אחזקה במודיעין , חברת ניהול במודיעין , אחזקת מבנים במודיעין , ניהול בניינים במודיעין , תחזוקת בניינים במודיעין , האגודה לתרבות הדיור , תחזוקת בנייני מגורים בראשון לציון , חברת ניקיון בראשון לציון , חברת ניקיון בניינים בראשון לציון , ניקיון בנייני מגורים , ניקיון ואחזקת מבנים משותפים , כפיר אחזקות , אחזקת מבנים במודיעין , כפיר ניהול מבנים , מודיעין , מודיעין , מודיעין , חברת אחזקה למודיעין , חברת ניקיון בראשל"צ , סרבני תשלום ועד בית במודיעין , טיפול בועדי בתים בחולון , כפיר אחזקות , כפיר ניהול בניינים , חברת כפיר אחזקות , טיפול בועדי בתים , טיפול בועדי בתים ברחובות , טיפול בועדי בתים באשדוד , חברת אחזקה לבנייני יוקרה בחולון , ראשון לציון , מודיעין , יבנה , בת ים,ניהול בתים משותפים , חברת אחזקה, חברת אחזקה ברחובות, חברת אחזקה בראשון לציון,חברת אחזקה ביבנה,חברת אחזקה בבאר יעקב , חברת אחזקה במודיעין , חברת אחזקה טובה ואיכותית , ניהול ועד בית , חברת כפיר, אחזקת מרכזים מסחריים, חברת אחזקה במודיעין, חברת אחזקה ברחובות, חברת אחזקה בנס ציונה, אחזקת בניין , אחזקת בנייני רבי קומות,

ניהול בנייני יוקרה , ניהול בתים משותפים , אחזקת מוסדות ומפעלים , חברות אחזקה , חברת אחזקה , חברות ניהול ואחזקה , חברות אחזקה וניהול מבנים , אחזקות בניינים , בתים משותפים , אחזקת מבנים בחולון , אחזקת מבנים בראשון לציון , חברת אחזקה , בתים , אחזקת בתים משותפים , האגודה לתרבות הדיור , חוק הבית המשותף , האיגוד הישראלי לניהול בתים משותפים , ניהול ואחזקת בתים , בתים , בתים , שיתוף בתים , אחזקת מבנים ובתים משותפים , חברת אחזקת מבנים אמינה וטובה , החלפת ועד הבית בחברת אחזקה , ועד בית , מאמרים ועד בית , ניהול בנייני יוקרה , מודיעין , רחובות , ראשון לציון , חולון , יבנה , אחזקה בבאר יעקב , אחזקה לבניין , בת ים , בנייני יוקרה , ניקיון משרדים ברחובות , נקיון מפעלים ומרכזים מסחריים , ניהול מבנים בראשון לציון , חברת אחזקה בראשון לציון , ניהול מבנים ברשל"צ , חברת אחזקה בראשל"צ , ניהול מבנים בראשל"צ , חברת אחזקה ברשל"צ , ניהול מבנים בחולון , חברת אחזקה בחולון , חברת אחזקה מבנים בחולון , ניהול ואחזקת מבנים ברחובות , ניהול ואחזקה בראשון לציון , חברת ניקיון במודיעין , חברת אחזקה למודיעין , ניהול בתים , במודיעין , ניקיון במודיעין , חברה קבלנית לניהול בתים משותפים , שירותי אחזקה לועדי בתים , ניהול ועדי בתים בראשון לציון, ניהול וועדי בתים בראשל"צ , ניהול ועדי בתים ברשל"צ , אחזקת מבנים בראשון לציון , אחזקת מבנים בראשל"צ , אחזקת מבנים ברשל"צ , תשלום ועד בית , חברת אחזקה במודיעין , חברת ניהול במודיעין , אחזקת מבנים במודיעין , ניהול בניינים במודיעין , תחזוקת בניינים במודיעין , האגודה לתרבות הדיור , תחזוקת בנייני מגורים בראשון לציון , חברת ניקיון בראשון לציון , חברת ניקיון בניינים בראשון לציון , ניקיון בנייני מגורים , ניקיון ואחזקת מבנים משותפים , כפיר אחזקות , אחזקת מבנים במודיעין , כפיר ניהול מבנים , מודיעין , מודיעין , מודיעין , חברת אחזקה למודיעין , חברת ניקיון בראשל"צ , סרבני תשלום ועד בית במודיעין , טיפול בועדי בתים בחולון , כפיר אחזקות , כפיר ניהול בניינים , חברת כפיר אחזקות , טיפול בועדי בתים,טיפול בועדי בתים ברחובות , טיפול בועדי בתים באשדוד , חברת אחזקה לבנייני יוקרה בחולון , ראשון לציון , מודיעין , יבנה , בת ים,ניהול בתים משותפים , חברת אחזקה, חברת אחזקה ברחובות, חברת אחזקה בראשון לציון,חברת אחזקה ביבנה,חברת אחזקה בבאר יעקב , חברת אחזקה במודיעין , חברת אחזקה טובה ואיכותית , ניהול ועד בית , חברת כפיר, אחזקת מרכזים מסחריים, חברת אחזקה במודיעין, חברת אחזקה ברחובות, חברת אחזקה בנס ציונה, אחזקת בניין , אחזקת בנייני רבי קומות,

יעוץ משפטי בנוגע לוועד הבית,


תגים:


נכתב על ידי :דודי דניאל
דודי דניאל סמנכ"ל חברת כפיר ניהול ואחזקת מבנים 8885* מכל טלפון www.kfir-israel.com

www.kfir-israel.com
כתובת: הרצל 163 רחובות טלפון: 089471100 דואייל: kfir8885@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: