רציונל להשקעות בבולגריה


נדל"ן >> בניה, שיפוצים ונדל''ן


האם קיים כיום רציונל להשקעות נדל"ןבבולגריה

אין ספק כי בולגריה הינה אחת החברות העניות והבעייתיות ביותרבאיחוד האירופאי, כיום עומדת בולגריה בפניאתגרים רבים כגון : שינוי שיטת ממשל מיושנת ובעייתית, התאמת מערכת משפט מסורבלת לחוק הנהוג במערב אירופה וכן מחסור בטכנולוגיה ובכוח אדם מיומן. אולםסיבות אלה הינן גם הגורם להיותה של בולגריה שוק בעל פוטנציאל צמיחה מן המבטיחים באירופה.

בולגריה הצטרפה בשנת 2007 כחברה באיחוד האירופאי כתוצאה מהצטרפות זו החלה בולגריה לקבל כספים רביםלשיפור תשתיותיה הרעועות, עדותלכך ניתן למצוא בבנקים הבולגרים אשר כמעט ולא נפגעומהמשבר הכלכלי הנוכחי ומחזיקים ביתרות מזומנים מהגבוהותבאירופה. לצד אלה סובלת בולגריהמביורוקרטיה  שלטונית מושחתת, מתפיסה מסורתית של אזרחיה את המדינה כאויבת העםומקיטוב הולך וגובר בין המעמדות החברתיים.

מצוקת הדיור והמחסור בתשתיות הפכה את בולגריה בשנים האחרונותלאחד מאתרי הבנייה הגדוליםבאירופה, בולגריה הגובלת בטורקיה, יוון, מקדוניה, רומניה ואשר נמצאת במרחק הפלגה קצר מאוקראינה, הינה אחד מאזורי החקלאות החשובים ביותר באירופה, החוף הבולגרי הארוךוההרים בפנים הארץ  בשילוב עם מחירים שנותרו זולים יחסית הופכים אתבולגריה ליעד תיירותי וננכס אסטרטגי חשוב למדינות האיחוד האירופאי .היותהשל בולגריה חברת האיחוד העניה ביותר הופך אותה בפועל למדינה בעלת אפשרות הצמיחההתאורטית הדרמטית ביותר בקרב מדינות האיחוד.

ייחודהשל ורנה

ורנה הינה עיר החוף הגדולה ביותר בבולגריה, בכל שנה מבקריםבורנה ובסביבותיה מעללמיליון וחצי תיירים. בשנים האחרונות עקב מצוקת דיורוהגירה מאזורי הפריפריה אל העיר ורנה הכפילה העיר אתאוכלוסייתה וע"פ גורמים רשמיים היא עוברת את גבול 500.000 התושבים. מצוקת הדיור חייבה אתעיריית ורנה להכין תוכניתמתאר חדשה לה מצפה העיר מאז שנות השמונים של המאה הקודמת, בתוכנית כלולים אזוריםחדשים של בתי מגורים, מבנה תעשייה, מרכזי קניות ובידור.בשנההקרובה צפויה תוכנית המתאר האזורית של ורנה להיכנס אל תוקפה, אלפי דונמים עתידים להיות מופשרים לבנייה בקרבתהעיר וכפרים ויישובים סמוכים עומדים להצטרף אל ורנה וליצור את המטרופולין השנייה בגודלה בבולגריה. למרות המיתון עולה מנתוני הלשכה הלאומית הבולגריתלסטטיסטיקה כי ערך הקרקעות והנדל"ן בורנה כמעט ולא נפגע מהמיתון האחרון.

כותב מאמר זה סבור כי עת משבר כלכלי הינו הזמן הנכון לרכוש נדל"ן במחירים מצויינים. אין חולק עלכך כי  בולגריה נמצאת במצב הדורש השקעהרבה בתשתיות כבישים, חשמל, מים, ותקשורת. סבורני כי הדרךהיחידה שבא תוכל בולגריה לצאת מהמיתון ולהיחלץ ממצבה הכלכלי הנחות משמעותית מוליתר מדינות האיחוד האירופאי הינה באמצעות השקעה בתשתיות. במהלך שנת 2008 הפסיקהאיחוד את מימון השקעותיו בתשתיות בבולגריה הסיבה המרכזית הייתה הפגנה מופלאה שלשחיתות שלטונית מצד הממשלה, מרבית התקציב שהועבר על ידי האיחוד לסלילת כבישים נעלםבדרך מסתורית. בקיץ 2009 נחלה המפלגה הסוציאליסטית מפלגת השלטון תבוסה בבחירותהכלליות, מאז עלה לשלטון ראש ממשלה חדש המזוהה עם הימין המתון, ראש הממשלה הנוכחיבויקו בוריסוב הינו דמות צבעונית ומעניינת, בתפקידו האחרון כראש עיריית סופיה הוא צברפופולריות רבה. בוריסוב שימש בעברו כגנרל בשירותי הביטחון הבולגרים ומשטרו מחויבלהפחתת השחיתות השלטונית בבולגריה. בעת כתיבת מאמר זה חובת ההוכחה עדיין נחה לפתחהממשל החדש, אולם התקציב אשר נלקח מבולגריה על ידי האיחוד האירופאי הוחזר להלאחרונה. סבורני כי כעת בטרם החלה תנופת הבנייה והפיתוח בבולגריה זו  העתנכונה לבצע השקעות אסטרטגיות אשר עתידות לשאת פרי בחמש השנים הבאות.

לסיכום, אין ספק כי המשבר הכלכלי אשר החל בשנת 2008 פוגעבכלכלת בולגריה ובהיקף עסקאות הנדל"ן בעיר ורנה, ניתן לנהוג בשמרנות ולהמתין עד אשר יתפזרערפל המיתון או לבחור להביט על היתרונות הרבים שמספק המצבהחדש. המחסור באשראי בנקאי והעדר התחלות בנייה עתידים ליצור מחסור חמור בדירות מגורים במהלך השנתיים הקרובות, כעת מופיעותבשוק הזדמנויות ייחודיות לרכישת במחירים הנמוכים באופן משמעותיממחיר השוק, משקיע אשר יבצע בתבונה השקעה נכונה בשטחים מדרוםלעיר עשוי למצוא עצמו בעתיד הקרוב כבעלים של קדמה המהווה חלק אינטגרלי מהעירוארנה.

 הכותב עוסק בהשקעות נדל"ן בבולגריה מזה כעשור


 

 
נכתב על ידי :Amit steinhart

info@landscape.bg
כתובת: senovo 1 varna טלפון: 03 7228986 דואייל: steinhart07@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: