עד גשתו עד אחיו-שינוי גישה


רוחניות >> רוחניות

פרשת "וישלח"

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית"

פרשת "וישלח" עוסקת בהשלכות הקרע שנוצר ביחסים בין יעקב ועשו. לאחר שהות של 20 שנה בבית לבן, מחליט יעקב לחזור עם נשותיו וצאצאיו לבית אביו. לפתע הוא שומע שאחיו מגיע לקראתו עם ארבע מאות חיילים ,הוא אינו יודע אם פניו למלחמה או לשלום ולכן יעקב מכין את עצמו לכל אופציה: לתפילה, לדורון ולמלחמה - הוא מתפלל לה': "הצילני נא מיד אחי, מיד עשו", שולח דורון (מתנה) לעשו ומחלק את מחנהו ל-2, שמא יבחר עשו להילחם בו.

אך כאשר פוגש יעקב את עשו פנים אל פנים נאמר: "...וישתחו ארצה, שבע פעמים, עד גישתו עד אחיו" (בראשית ל"ג/ג').

לכאורה, נראה שהמלים "עד אחיו" בפסוק זה מיותרות, שהרי נאמר "עד גישתו" וברור הדבר, שכאשר נפגשו האחים הם ניגשו איש עד אחיו. בכפילות המלים קיים עומק רב ומוסר השכל כיצד עלינו לנהוג עם הזולת, שלמה המלך אומר: "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי כ"ז/יט'). כאשר אתה בוחן את בבואתך במים, נשקפת אליך בדיוק אותה הדמות שאתה מפנה אל המים - אתה רואה את חזות פניך. אם אתה מפנה מבט מתוך רוגע פנימי ושלוה, תראה במים דמות עם מבט של רוגע ושלוה ואם תפנה מבט זועף, זו בדיוק הדמות שתראה במים. בנוסף לכך, כדי לראות את הדמות הנשקפת במים עליך להתכופף אליה, להשפיל מבטך. כך עליך לנהוג גם ביחסך אל הזולת - עליך לגשת אליו ולהראות פנים מאירות ובנוסף קצת להתכופף - אם ברצונך לפייס את הזולת, שדר זאת ואל תיגש אליו מתוך גאוה ובטחון עצמי מופרז, אלא עליך לוותר מעט, להשפיל מבט, כדי להגיע עד אליו.

את זאת אנו למדים מיעקב אבינו, הוא ידע שעשו אחיו שונא אותו ומגיע עם ארבע מאות חיילים, כנראה כדי להילחם בו ולא כדי שהללו יעזרו לו לחבק ולנשק אותו. יעקב החליט לגשת "עד אחיו", כלומר: החליט להתכופף ולהשתחוות לפניו שבע פעמים "עד גישתו עד אחיו". יעקב שינה את הגישה אל אחיו והפגין כלפיו יחס של כבוד ואמר בלבו: 'אני אשנה את הגישה ואתן לו כבוד עד שירגיש שאני אחיו וישנה גם הוא את גישתו אלי'.

כך גם בחיי היום יום, בפגישה עם אדם שיחסינו עמו מעורערים, עלינו לנסות לשנות את גישתו. זאת, ע"י שנברך אותו לשלום, נכבד אותו ונעניק לו יחס הפוך למצופה, כך שבסופו של דבר נצא שנינו נשכרים.

דוד דרומר
נכתב על ידי :דוד דרומר
מנכ"ל "אורי עוז" מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות,חבר בעמותות החוויה היהודית,רוח טובה,מנהל אתר בשם "תורה"www.torah.in/he1

www.torah.in/he1
כתובת: קרית אתא טלפון: 04-8450235 דואייל: drudavid@walla.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: