תופעה - נשים סוחטות מזונות מגברים


חוק ומשפט >> חוק ומשפט

מדי שנה עולה אחוז המתגרשים בישראל, והוא עומד כיום על אחד מכל שלושה זוגות. אופן הגירושים כרוך במקרים רבים במאבקים משפטיים שלעיתים הופכים לארוכים ומכוערים. מעבר לבעיית חלוקת הרכוש, הסדרי הראיה וקביעת מזונות לילדים, ניצבים בתי המשפט בפני סוגיה כבדת משקל שרבים אינם מודעים אליה: קביעת מזונות האישה בטרם ניתן לה גט.

על פי החוק זכאית האישה למזונות מבעלה עד לרגע קבלת הגט. תפקידם של מזונות אלה לשמור על רמת חייה עד אשר יסכים בעלה לתת לה גט והיא תסכים לקבלו.

על כן מזונות האישה הם בראש ובראשונה הלכה הומאנית שמטרתה לשחרר את האישה מתלות מוחלטת מבעלה המפרנס אותה, בניהולה מולו מאבק גירושים. אך במציאות המודרנית, פעמים רבות האישה מצליחה לפרנס את עצמה, ומשכורתה יכולה גם לעלות על משכורתו של בעלה.

חשוב להזכיר כי לא כל דרישה של אישה למזונות היא סחטנית ולא מוצדקת אומרת עורכת דין חגית לב. להיפך, ברוב המקרים מדובר בפעולה שאכן מצילה את האישה מתלות מוחלטת בבעל. אך כאשר נוקטת האישה צעדים מתוחכמים על מנת להגדיל את מזונות האישה, ולהאריך באופן מלאכותי את התקופה בה היא זכאית להם, על הבעל המתגרש להראות זאת בפני בית המשפט ולהפחית מעול הפרנסה המוטל עליו.

לדברי עורכת דין לב, במקרים בהם התרגלה האישה לרמת חיים גבוהה, המזונות שנקבעים לה גבוהים מאד, וכך למעשה אין לה צורך אמיתי להפסיק את קבלתם ולהסכים לקבל גט מבעלה.

התמשכות תשלום מזונות האישה, שעלותם מרקיעה לעיתים לסך של אלפי ₪ לחודש, יוצרים לחץ כלכלי קשה על הבעל. לחץ זה יכול לגרום לו לוותר על דרישות לא מוצדקות של האישה, וכך הופכים המזונות למכשיר סחיטה יעיל ואכזרי אומרת עורכת דין חגית לב.

איך מזהים סחטנות?
בשביל לחשוף מניעים פסולים בבקשה למזונות האישה, יש לבדוק אם דרישותיה עומדות בקנה אחד עם רוח ההלכה, כלומר, האם היא באמת נתמכת על פרנסתו של בעלה, והאם היא באמת ובתמים מנסה לקצר את תהליך הגירושים, ולא מעכבת אותו שלא לצורך אומרת עורכת דין חגית לב. בשביל לבדוק את השאלה הזו היא מציעה לבדוק מספר נושאים.

האם האישה מפרנסת ממעשיי ידיה?
על פי ההלכה האישה פטורה מלשאת בעול פרנסת המשפחה. אך אם חלק נכבד מהכנסות המשפחה מגיעות ממנה, רשאי הבעל לטעון שדי לה במעשה ידיה, ולכן הוא פטור מלפרנס אותה. לדברי עורכת דין חגית לב, גם אם האישה הפסיקה לעבוד בסמוך לעליית יחסי הזוג על שרטון, הדבר עלול להיחשב לדרישה לא הוגנת למזונות. כמו כן, אם האישה היא בעלת השכלה ורקע מקצועי נרחבים היכולים לאפשר לה השתכרות מכובדת, והיא בוחרת שלא לצאת לשוק העבודה, יכול הבעל לטעון שהיא לא ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלה, ולכן לא מגיעים לה מזונות אישה מלאים.

משמעות המגורים בנפרד
לדברי עורכת דין חגית לב, כאשר האישה מתגוררת בנפרד מהבעל היא תזכה ברוב המקרים למזונות אישה. מדוע? מפני שעובדה זו מוכיחה מעל לכל ספק שחיי השיתוף הכלכליים בינה לבין בעלה תמו.

אך אישה הנוקטת בפרובוקציות שונות בכוונה לגרום לבעל לעזוב את הבית המשותף, נוקטת בתרגיל נבזי ומסוכן. אם ייחשפו מעשיה, עלול בית הדין להכריז עליה כאישה מורדת ולשלול ממנה את המזונות להם היא מצפה.

לדברי עורכת דין לב יש לזכור כי מטרת הפרובוקציות היא להשיג צו הרחקה נגד הבעל מהבית. תרגיל זה מעניק לאישה יתרון יחסי, מעבר לשהייה בבית הממומן על ידי הבעל. הילדים נותרים תחת שליטתה של האם. כעת היא יכולה לשלוט בהסדרי הראייה, והבעל עלול לאבד את הקשר עם הילדים, דבר המהווה לחץ שעלול לגרום לו לוותר בתחומים אחרים שבמחלוקת.

כמו כן, מציינת עורכת דין לב, גברים מתגרשים שסבלו פרובוקציות של נשותיהם בעבר נמנעים מלהגיע לבית המשותף מחשש לתרגילים ופרובוקציות נוספים שעלולים להסתיים עבורם בלילה נוסף במעצר.

יש לזכור כי בית המשפט נוהג כלפי אישה שסבלה מאלימות בסטנדרטים שונים, ובצדק. אך אם אישה מעלילה על בעלה האשמות למעשי אלימות, והדבר לא נודע לבית המשפט, היא עשויה לקבל באופן אוטומטי מזונות אישה מוגדלים.

כמו כן תשיג אותה אישה על פי רוב פיצוי בחלוקת הרכוש עקב הסבל אותו עברה כביכול, וחלוקת הרכוש לא תשמור על היחס המקובל של 50 אחוז לכל צד. פיצוי זה על אלימות הבעל כביכול, עלול להגיע לסכומי כסף נכבדים, ועל כן הפיתוי להעליל אשמה על הבעל מתחזקת.

אלימות נגד נשים היא מכת מדינה המצדיקה צעדים קשים וחד משמעיים נגד בעלים אלימים אומרת עורכת דין חגית לב ומוסיפה מאידך, שאם יתגלה כי האישה העלילה האשמות על הבעל עלול בית הדין הרבני להכריז על האישה כמורדת, ולכפות עליה גט מיידי. תלונות שווא גם פוגעות קשה בזכויות הנשים, שכן רשויות החוק והאכיפה עלולות ליחס תלונה אמיתית לתלונת שווא וזאת עקב הריבוי בתלונות השווא.

עיכוב מתן הגט
עורכת דין לב מעריכה ש-30% מהנשים מעכבות את מתן הגט לבעליהן, למרות שהמספרים הרשמיים של מעוכבי הגט נמוכים בהרבה. הדבר נגרם מהתמשכות התהליכים לרישום בעל כמעוכב גט. הגט תלוי על פי רוב בהסכמת שני הצדדים, אלא אם כן הוא נכפה על ידי בית הדין. אם האישה מעכבת את הסכמתה לקבלת גט ללא סיבה מוכחת, היא עלולה להיחשד כמי שנהנית מהמצב ולהיות מוכרזת כסרבנית גט. עובדה שתפגע במזונות האישה הניתנים לה.

הגברת התלות בתקציב המשותף
בשביל לקבל מזונות אישה גבוהים, על האישה להוכיח כי היא נהנית מרמת חיים גבוהה, וכי הנתקמבעלה לא מאפשר לה להמשיך ברמת החיים אליה הורגלה. ההלכה הזו עלולה להיות מנוצלת לרעה. על מנת להוכיח כי הן נהנות מרמת חיים גבוהה נוהגות נשים מסוימות לפזר כספים ולהשתמש בחשבון המשותף ביד רחבה ובנפש חפצה. חשוב לציין כי על מנת לצאת מחשבון בנק משותף חייבת להיות נכונות של שני הצדדים, מה שעשוי להיות בעייתי בסיטואציה של הליך גירושים.

כאשר חשבון הבנק המשותף נמצא במינוס קשה לסגור אותו, והמצב עלול להביא לסנקציות כלכליות על הבעל, ולעירוב גורמי גבייה לא סימפטיים ומסוכנים. 

          
נכתב על ידי :זכויות הגבר זכויות הגבר
www.right4man.com

www.right4man.com
כתובת:  טלפון:  דואייל: right4man@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: