סימני קיצור באנגלית למשל! i.e and e.g


מדע והשכלה >> תרגום

סימני קיצור באנגלית  למשל!  i.e and e.g

השימוש בסימני קיצור באנגלית נועד לשרת מטרה אחת בלבד: על מנת לחסוך במקום.
למשל: שימושי קיצור כמו: מר, גב ', גב', ד"ר.

Mr., Ms., Mrs., or Dr

מקורו של סימני הקיצור הינו מהלטיני

A D, Latin anno domini, “in the year of our Lord

cf. Latin confer, compare

e.g. Latin exempli gratia, for example

et al Latin et alii, and others

etc. Latin et cetera, and so forth

i.e. Latin id est, that is

N.B. Latin nota bene, note well

P. S. Latin postscribere to write after

www.msp.co.il
צוות MSP
נכתב על ידי :msp תרגום
MSP תרגום מילים ומשפטים שלמים באמצעות גוגל API

http://www.msp.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: msp.co.il@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: