סקר סיכונים ביטוח


ביטוח >> ביטוח חיים


סקר סיכונים ביטוח -עוד תפקיד אחראי של שמאי מוצלח!

סקר סיכונים ביטוח זהותפקיד של כל שמאי נזקים עבור חברות הביטוח. חברות אלו מעוניינות לקבל סקר סיכוניםשל לקוחותיהם כדי לבצע ביטוח רכוש עבורם.

 

חשיבות של סקר סיכוניםביטוח

כל חברת ביטוח שמקבלתתיק לקוח עבור ביטוח רכוש, חייבת לקבל נתונים מאת סוקר סיכונים. היא לא תוכל לבטחאת הרכוש בלי לדעת מה הם הסיכונים העומדים מאחוריו. כדי לקבל תמונה מושלמת עליהלהשתמש בשירותי סקר סיכונים ביטוח שיבצע עבורה שמאי מוסמך, בצור הזו היא תדע לעבודנכון עם הלקוח ולבטח את רכושו כנדרש.

סקר זה חשוב לחברתהביטוח כדי לגבות מן הלקוח את הסכום שעליו לשלם עבור ביטוח הרכוש (בהתאם לרמתהסיכון וגובה סבירותו), כמו כן כך היא תוכל לדעת האם כדאי לה לקבל את התיק בכלל אואולי להתנגד (אם מדובר ברמת סיכון גבוהה מאד, למשל), בנוסף מסייע סקר סיכוניםביטוח כדי לדרוש תנאים מסוימים מן הלקוח לפני שהוא ניגש לבטח את רכושו (לדוגמא:יהיה עליו צורך להפעיל רשת הגנה נוספת וכדומה).

 

איך עושים סקר סיכוניםביטוח?

שמאי נזקים מבצע סקרסיכונים ביטוח על פי נתונים שונים בשטח. לצורך עבודתו הוא משווה את הרכוש המדוברלרכוש דומה במקום אחר, ובודק את רמת הסיכון הספציפי למקום זה. הדברים משתנים בהתאםלסביבה בה נמצא הרכוש (אחוזי פשע, למשל, מהוים גורם משמועתי), חשוב גם לקחת בחשבוןאת רמת ההגנה שמשקיע הלקוח, סוג האנשים שנמצאים בסביבת הרכוש, סוג העבודה שנעשיתבו. במקרה של מפעל או תעשיה יש לבדוק את רמת הסיכון של המכשירים השונים, ואתבטיחותם. כל זה ועוד נלקח בחשבון מדוקדק ועל פי שקלול כל הנתונים כולם מגיש שמאיהנזקים את סקר הסיכונים אל חברת הביטוח בסופו של דבר.

 

אחריות של סקר סיכוניםביטוח

היות ותשובתו של שמאינזקים משמעותית מאד עליו  לבצע את עבודתובדייקנות. יש לציין כי חברות הביטוח מסתמכות על בדיקה זו ועל סמך זה מאשרות אתביטוח הרכוש או שוללות אותו. במקרה של נזק שכבר קרה חשוב לדעת מראש האם התכוננולקראתו ומהי דרגת המעורבות של הלקוח בענין. מסיבה זו יש להטיל את המשימה אך ורק עלשמאי מוסמך אשר יעשה את עבודתו בצורה אמינה ונכונה בלבד.

שמאי ישראל אביטל שמאירכוש הוא בדיוק אחד כזה - שמאי אמין ומקצועי שצבר נסיון רב בתחום סקר סיכוניםביטוח.

אצלנו תקבלו מענהמושלם עבור כל מצב! חברות הביטוח כבר יודעות את זה!

 
נכתב על ידי :לילך גלר

http://www.4woman.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: lilach_geler@walla.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: