שמאי נזקים


ביטוח >> ביטוח פנסיוני


עבודה חשובה עםמומחיות בצידה!

תפקידו של שמאי נזקיםאינה קלה, עליו לסקור את הנזקים שהתרחשו בארגון, להצביע עליהם ולצפות את שוויים.לשם כך עליו לשקול נתונים רבים בשטח ולהתנהג על פי תנאי הסבירות, כל זה עושה רקשמאי מומחה כמו ישראל אביטל שמאי רכוש!

 

לאחר שקרה מה שקרה...

לא קל להתמודד עםנזקים, לאדם פרטי וכל שכן לארגון. זה קורה תמיד בצורה פתאומית ואין מי שמוכן לכך.אם זה שריפות שכלתה חלק מן הרכוש, או תאונת עבודה. לפעמים מדובר באבידות של רכושעקב חבלה או פשיעה. בכל מקרה של גרימת נזקים מזמינים למקום שמאי נזקים. עליו לאמודאת שווי הרכוש שאבד כדי לקבל פיצויים או להגיש בקשה מול חברת הביטוח.

 

תפקידו של שמאי נזקים

שמאי נזקים עובד בשטחלא רק לאחר גרימת נזקים, אלא לעיתים קרובות אף לפני כן. כדי לבטח שווי של נכסבחברת ביטוח, חשוב לאמוד את שווי הנזקים מראש. שמאי נזקים אמור להעריך נזקיםבמפעלים, בארגונים ובחברות שונות, זאת כתנאי מקדם לפתיחת תיק של כל פוליסה. מכאןנובעת חשיבותו המכרעת של שמאי נזקים, הוא אשר יקבע את גובה הפרמיה, את סוג הפוליסהואת הסכמתה של חברת הביטוח לקבל את הלקוח בכלל.

 

שמאי נזקים מקצועי

שמאי נזקים הוא תחום עיסוק רחבשמאגד בתוכו כישורים רבים. שמאי נזקים חייב להיות בקי בכל ענפי הביטוח למיניהם, עםסעיפי החוק השונים. כמו כן צריך שמאי נזקים להכיר את כל סוגי הרכוש הקיימים בשוק,ישנים וגם חדשים כדי להעריך אותם נכון כפי שוויים העכשוי. נתונים אלו משתנים מזמןלזמן ויש להתעדכן מחדש בכל פרק זמן נתון.

 

ישראל אביטל שמאי רכוש

משרדו של ישראל אביטלשמאי רכוש מבצע הערכת נזקים באופן מושלם. כאן תמצאו עבודה מקצועית ואמינה עם נסיוןרב שנים בתחום ודיוק מרבי בענין. בבואנו לערוך שמאות נזקים אנו מעריכים את הנכסהיטב, מבחינת מצבו העכשווי ומבחינת העבר והעתיד גם. התחומים השונים בהם עסקנו בעברהקנו לנו את היכולת לבצע שמאות נכונה ואמיתית, עם קבלת נתונים בזמן אמת לרווחת כלהצדדים.

שמאי נזקים של ישראלאביטל - התשובה הניצחת בכל זמן!

 

 
נכתב על ידי :לילך גלר

http://www.4woman.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: lilach_geler@walla.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: