שמאי סוקר סיכונים


ביטוח >> ביטוח חיים


הערכה נכונה בהתחלה מונעת עגמת נפש בסוף!

כאשר מתכוננים נכון לקראת סיכונים עתידיים, אי אפשר להיותמופתעים. רק בעזרת שמאי סוקר סיכונים אפשר לדעת מראש מה עלול לקרות, ולהיות מוכניםבעוד מועד מבחינת הפסדים וסיכונים.

 

שמאי סוקר סיכונים

תפקידו של שמאי סוקר סיכונים לזהות את הסיכונים הקיימיםבנכס או ברכוש, להצביע עליהם ולמדוד את רמת הסבירות שלהם. כמו כן בנוסף הוא ימליץעל שורה של תיקונים או המלצות שיכולים למזער את אותם נזקים או אף להביא לידימניעתם לחלוטין.

 

איך עובד שמאי סוקר סיכונים?

השמאי בודק את הארגוןאו החברה מכל הבטיה, שם לב לסביבת העבודה, לצוות האנושי המאכלס אותה, מיקומו שלהארגון, תפקידיו השונים, התפעול, הניהול, הבקרה, וכן הלאה.

שמאי סוקר סיכונים מאתרנקודות תורפה בארגון ומציין אותם אחת לאחת.

בהמשך הוא מדרג את רמתהסיכונים על פי רמת הסבירות שהם יקרו. כמו כן הוא מצביע על חומרת הסיכונים בהתאםלשווי הנזקים מדרגה חמורה מאד לדרגה נמוכה.

לאחר זיהוי שורתהסיכונים של הארגון, מבצע שמאי סוקר סיכונים הערכת מצב. מה ניתן לעשות כדי למזעראת הנזקים? אלו המלצות ניתן ליישם כדי שהם לא יקרו? האם ישנם צעדים בהם אפשר לנקוטכדי למנוע את הופעתם? מה אפשר עוד לעשות ולא נעשה בעבר? האם הארגון הסיק מסקנותבעקבות מקרים שכבר התרחשו בעבר? האם ההמלצות יושמו בפועל? אם לא - מדוע? מה לאמעשי או לא ניתן לפעולה?

 

אחריות של שמאי סוקר סיכונים

חשוב לציין, כי כאשר השמאי מגיש את עבודתו לאחר ביצוע סקירתסיכונים הוא קובע למעשה את גורלו של הלקוח לטוב או למוטב. בהתאם לקביעתו נקבע במצבשל נזק, האם הוא יהיה זכאי לפיצויים, האם הנכס שלו נכלל בסעיפי הביטוח, האם הנזקיםנקבעו מראש והיו צפויים, האם הנזק לא קרה כתוצאה מרשלנות, וכן הלאה.

משום כך חשוב להקפיד לעשות את סקירת הסיכונים אך ורק בידישמאי מקצועי. לא להטיל את התפקיד על מי שאינו בקי בתחום, כי ההבדל בין הפסד לרווחעלול להיות משמעותי.

ישראל אביטל שמאי רכוש מבטיח עבודה אמינה ומקצועית. כאן תמצאושמאי סוקר סיכונים מקצועי באמת ועם מקסימום השירות!

 
נכתב על ידי :לילך גלר

http://www.4woman.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: lilach_geler@walla.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: