שמאי מקרקעין


נדל"ן >> בניה, שיפוצים ונדל''ן

שמאי מקרקעין – מיהו שמאי מוסמך? רישיון לעסוק כשמאי מקרקעין מותנה בהשכלה אקדמית, סיום מסלול לימודי שמאות מקרקעין, עמידה בבחינות מועצת השמאים וסיום תקופת התמחות. עמידה בתנאים אלו מאפשרת להירשם בפנקס שמאי מקרקעין שבמשרד המשפטים, וכן רישיון לעסוק בתחום שמאות מקרקעין.   שמאי מקרקעין – תקנות ומוסדות להלן עיקרי המוסדות והחוקים המגדירים את מקצוע שמאות המקרקעין: ·      לשכת שמאי מקרקעין: לשכה זו מכתיבה את כללי האתיקה של שמאי המקרקעין בישראל. הלשכה הינה עמותה רשומה, המייצגת את  שמאי המקרקעין אל מול הגורמים השונים. ·      מועצת שמאי מקרקעין:מועצת שמאי מקרקעין שבמשרד המשפטים מנהלת את פנקס שמאי המקרקעין, אחראית על פיקוח ורישום מידע על שמאי מקרקעין, מקיימת בחינות הסמכה לשמאות מקרקעין ואחראית על המתמחים בתחום. ·        תקנות האתיקה וקוד ההתנהגות של שמאי מקרקעין – תקנות האתיקה קובעות את כללי ההתנהגות ואת ההוראות הכלליות לעוסקים בתחום, ומפרטות את המעשים שאינם הולמים את מקצוע שמאות המקרקעין.    שמאי מקרקעין – תחומי אחריות ופעילות עיסוקו של שמאי מקרקעין הינו מגוון וכולל מגוון תחומי אחריות ופעילות. להלן עיקרי תחומי האחריות של שמאי מקרקעין: הערכת שווי הערכת שווי הינה תחום מרכזי בעבודת שמאות מקרקעין. הערכת שווי שמבוצעת ע"ישמאי מקרקעין, כוללת איסוף מידע על הנכס ועל סביבתו, ובחינת מאפייני הנכס. שמאי מקרקעין מוסמך רשאי להעניק חוות דעת לכל סוגי הנכסים וזו באה לידי ביטוי בדו"ח שומה.   חוות דעת שמאיות שמאי מקרקעין מעניק  חוות דעת שמאית עבור מגוון היבטים, כשביניהם חלוקת זכויות, ירידות ערך נכסים, השקעות עתידיות, מכירות נכסים, חכירה והשכרת נכסים, פירוק שותפות, כינוס נכסים, ירושות, דמי פינוי, דמי מפתח ועוד.   מיסוי מקרקעין למיסוי מקרקעין חלק מהותי בתחום שמאות מקרקעין. שמאי מקרקעין לרוב מטפל במגוון היבטים וסוגים של מיסוי מקרקעין, כשהעיקריים שבהם הם מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה, אגרות בניה, היטלי פיתוח ועוד.   פיצויים בגין ירידות ערך שמאי מקרקעין עוסק בין היתר בליווי תביעות פיצויים בגין ירידת ערך של נכסים, שלרוב נובעת בעקבות אישור תכנית בנין עיר (תב"ע). כחלק מכך, שמאי מקרקעין עוסק בליווי תביעות של בעלי הנכסים שנפגעו, עריכת אומדני צפי לירידת ערך, מתן חוות דעת שמאיות, ייצוג אל מול הרשויות ועוד.   דו"ח שומה הנערך ע"י שמאי מקרקעין, מספק תמונה אובייקטיבית לגבי הנכס הנדון, וכולל הערכה מקיפה על מצב הנכס, תוך התייחסות למצב הנוכחי והעתידי של הנכס.   מומלץ להיעזר בשירותיו של שמאי מקרקעין מוסמך בכל עסקת מקרקעין, שכן השמאי יוכל לספק לכם מידע רב אודות הנכס ועל העסקה כולה.
נכתב על ידי :עמית טל
אונידו יבואני שעוני suunto בישראל

כתובת:  טלפון:  דואייל: aunidu@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: