למה צריך יועץ מערכות תקשורת


מחשבים ותוכנה >> תוכנה

האם הייתם מעלים בדעתכם לבנות בניין מבלי לשכור אתשירותיו של ארכיטקט? כמובן שלא. ברור לכל, כי בנייה של בניין חדש מחייבת בראשובראשונה צוות מתכננים, שבראשם ארכיטקט, אשר תפקידו לתכנן את המבנה ולדאוג ליישםנכון את התכנון בשטח, באמצעות שורה של בעלי מקצוע, כגון: קבלנים, חשמלאים, שרברביםוכו'.  

 כמו בבניין, כך גם בפרוייקטים המשלבים יישומי מערכות תקשורת. כיום, בעידןהטכנולוגי, בו המערכות הופכות להיות מגוונות ומורכבות טכנית הרבה יותר, הטעותהקטנה ביותר בתרגום הצרכים לתכולת פרויקט, היא בעלת משמעויות כבדות במונחי זמןוכסף. בחירת טכנולוגיה וציוד לא מתאים, או בחירה לא מושכלת ומקצועית של קבלן ביצוע(אינטגרטור) עלולה לגרור הוצאות גבוהות ומיותרות של עלויות ועיכובים בביצועהפרוייקט, ובמקרים גרועים יותר - עלולה להיות הרסנית בתוצאותיה, מבחינת יכולתהתפקוד הארגונית והעסקית. לכן, כל פרויקט הכולל מערכות תקשורת - חלקיות או כוללות- מחייב שילוב של יועצי מערכות התקשורת. אלהיעמדו לימינו של הלקוח ויבצעו עבורו באופן אמין, מקצועי וללא משוא פנים, את כלהנדרש: החל בתרגום הצרכים והגדרת הדרישות, המשך באפיון ותכנון מתאים, וכלה בבחירתהטכנולוגיות, הציוד והמבצעים, והקפדה על מימוש איכותי לשביעות רצונו המלאה שלהלקוח.

כפי שלא מפקידים תכנון ארכיטקטוני ותוכניות מבנה ושאר חלקי הבניין בידיקבלן הביצוע, כך יש לפעול גם לגבי מערכות התקשורת, בכל שלבי ההקמה של המערכות.

 אולם השאלה היא מה המציאות בפועל? מסתבר, שבפרויקטים רבים יש נטיה"לחסוך" בעלויות, ולא בכל פרויקט מעורב גם יועץ מערכות תקשורת חיצוני.לעיתים, יש פיתוי לעשות קיצורי דרך, ולמסור משימות איפיון ותכנון מערכות תקשורתלקבלני ביצוע או משווקים. לספק יש אינטרס מובהק: למכור את מוצריו במחיר הטובביותר, ולכן הוא לעולם יהיה בעל עניין במוצרים אותם הוא יציע ללקוח. התוצאותמדגימות את הבעייתיות הכרוכה בכך: הלקוח אינו יכול לבדוק את איכות ומחיר הפתרוןמול חלופות אחרות, והוא אפילו אינו מודע לכך שהוא משלם יותר.

 המסקנה היא פשוטה: יש לבצע "הפרדת רשויות" בין המתכנן/היועץ לביןהספק/המבצע. בדיוק כמו בדוגמה של הארכיטקט והקבלן. יועץ מערכות התקשורת הוא החוליההמקשרת בין הלקוח מצד אחד - שמעוניין לקבל את רמת הפתרון הטוב ביותר ובעלות-תועלתמקסימלית - לבין הספק מצד שני.  

תפקידו של יועץ מערכות התקשורת חיצוני הואלהיות בתווך, בין הלקוח לבין הספק. טובתו של הלקוח בראש מעייניו, ולכן הוא לעולםיהיה בלתי תלוי באף גורם אחר.  תפקידו של היועץ, כאיש מקצוע מומחה, המכירלעומק את מערכות התקשורת השונות ואת טיבן, לקיים הליך מסודר הכולל מספר שלביםמרכזיים:

 הגדרה נכונה של הדרישות – יועץמערכות התקשורת יגדיר את מטרות הפרויקט ויעדיו על פי צרכי הלקוח ובהתאם ללוחהזמנים שנקבע מראש בין הצדדים. כך ייחסך בעתיד הצורך בהשלמות וטלאים העלולים לפגועבתקינות המערכות וביכולת להפיק את הביצועים האופטימליים. היועץ מוודא את היכולת שלהמערכת להתאים לצרכי הלקוח לאורך זמן, בהתאם להתרחבות הארגון, וכן התאמהלהתפתחויות הטכנולוגיות, שהן כידוע דינמיות ומשתנות במהירות.

 הכנת המפרט הטכני – מטרת המפרט הטכנילהגדיר את הדרישות על פי הצרכים, בצורה שתאפשר לבצע אח"כ השוואת הצעות שלהספקים על בסיס טכני זהה. בדרך זו משיגים תהליך מקצועי ואמין. במצב בו אין מפרטטכני וכתב כמויות, ההצעות המתקבלות מהספקים מוצעות בפורמטים ותכולות שונות, ללאמכנה משותף, ולכן קשה ולעיתים אף לא ניתן להשוות ביניהן. נדרש להתאים את ההצעותולבקש הבהרות והשלמות מכל המציעים, כדי להגיע לבסיס אחיד להשוואה. תהליך זה גורםהשקעת זמן (זמן=כסף) כפולה ומשולשת, ולדחייה בלוח הזמנים.  כמו כן, במקריםשבהם ספקים הגישו הצעות על סמך דרישה בע"פ או על סמך סיור באתר והתרשמותאישית – בדרך כלל ההצעות לא תהיינה מושלמות. ברוב המקרים תתקבלנה הצעות חורגותמהצרכים והדרישות ולא תהיינה אחידות לשם ניתוח ויכולת השוואה טכנית וכלכלית נכונהואמיתית. מצב זה עלול להביא לבחירה מוטעית או קיום הליך חוזר ונשנה הגורר דחייהואובדן זמן יקר.

 הפיקוח שיעשה על ידי היועץ,על עבודות הביצוע של הקבלן, יאפשר שחרור אנשי הלקוח מהצורך להקדיש זמן לנושא זהאשר מבחינתם בדרך כלל יהיה מעשה נוסף על תפקידם. כך יוכל צוות הלקוח להתמסרלעבודתו השוטפת, שבה תרומתו לחברה חשובה. בנוסף, פיקוח מקצועי ומנוסה יבטיח ללקוחאיכות ביצוע וגימור גבוהים עפ"י סטנדרטים מקצועיים מוגדרים. יתרה מכך, קבלן שיודעכי הוא נתון לפיקוח מקצועי, יקפיד יותר ברמת הביצוע, כדי שלא יחויב לבצע את העבודהמחדש או תיקונים שיגזלו ממנו זמן יותר ויפגעו במוניטין שלו.

 בדיקות קבלה – מטרת הבדיקות היאלהבטיח כי הלקוח יקבל בסופו של דבר מערכת איכותית, בגימור מקצועי, שתשרת אותולאורך זמן באמינות מירבית.

 לסיכום, יועץ מערכות תקשורת הוא תפקידחיוני, שלא ניתן לוותר על שירותיו במסגרת פרויקטים משולבים. שילוב יועץ מערכותתקשורת בעל ניסיון וידע, שינקוט גישה עצמאית ואובייקטיבית הוא מחוייבהמציאות, ומתבקש בכל פרויקט משולב או פרוייקט מערכות תקשורת. כך ניתן יהיה לוודא,כי מערכות התקשורת יענו על צרכי הלקוח, ויאפשרו לו להגיע ליתרון תחרותיבשוק. היועץ אמנם עולה כסף, אך חוסך הרבה כסף וגם לא מעט כאב ראש.
נכתב על ידי :אילן זולברג
אילן זולברג, מנכ"ל IST יעוץ תכנון וניהול פרוייקטים במערכות תקשורת, חדרי מחשבים, מולטימדיה, בקרה וביטחון

http://ist.co.il
כתובת: בית עובד 13 תל-אביב 67211 טלפון: 03-5373891 דואייל: ilan@ist.co.il

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: