כיצד לבחור יועץ מערכות תקשורת


מחשבים ותוכנה >> תוכנה

בחירת יועץ מערכות תקשורת הופכת בשנים האחרונות למשמעותית בהצלחתהפרויקט.

מערכות התקשורת מהוות חלק מרכזי בכל ארגון, והן הולכות ונעשות מורכבות יותר ויותר כתוצאה מהחידושים הטכנולוגייםבשוק. תקלה במערכות אלה, לא כל שכן קריסתן, עלולה לפגוע קשה בניהול העסק ולגרום הפסדכספי ניכר ופגיעה תדמיתית קשה.  לכן, ישחשיבות רבה לשלב יועץ מקצועי כבר בשלבים הראשונים של הפרויקט.

תפקידו של יועץמערכות התקשורת הוא מרכזי לכל אורך התהליך. היועץ מקבל מהלקוח את הצרכים, ומגדירנכון את הדרישות הטכניות מהמערכת הנדרשת. בהתאם לכך היועץ מאפיין ומתכנן את המערכת, מכין מפרט טכני וכתב כמויות, ומסייע ללקוח לבחור את הטכנולוגיות, הציוד והמבצעים. במהלךהקמת המערכת, היועץ מפקח על ההקמה, תוך הקפדה על מימוש איכותי לשביעות רצונו המלאהשל הלקוח.

חשיבות נוספת נובעת מהיותו גורם חיצוני הנמצא בתווך, בין הלקוח לבין הספק. לכן, עליו להעמיד את טובת הלקוח בראש מעיניו, ולעולם לא להיות תלוי או מוטה לאף גורם אחר, ולקיים הליך מסודרונטול פניות.  

לאור כל זאת, ישלבחור את יועץ מערכות התקשורת בצורה מעמיקה ולאחרשיקול דעת. לפניכם מספר עצות, שיסייעו בבחירת יועץ מערכות התקשורת המתאים:

ניסיון והמלצות

זהו הפרמטר החשוב ביותר. מעבר ל"תיק העבודות" שמציג איש המקצוע, חשוב לבדוק האם ניסיון זה מתבטא גם בפרויקטים הדומים לשלכם.  שאלה זו מתבטאת בשני היבטים: האחד, ברמה הטכנולוגית, כלומר יש לבדוק את מאפייני הפרויקטים שבוצעו מבחינת ההיקף (קרי, גודל הפרויקט) וסוג המערכות שיושמו בפרויקט (אלחוטיות, VoIPוכדומה). והשני, לאור ההתפתחויות הדינמיות בתחום, יש לבחון את מידת העדכניות של היועץ ובקיאותו בטכנולוגיות ובתקנים האחרונים, ומהם הפרויקטים שבוצעו ב-2-3 שנים האחרונות, ולא בעבר הרחוק.

בהקשר זה, חשוב מאוד לקבל מהיועץ שמות לקוחות עבורם עבד, על מנת לקבל מהם המלצות או חוות דעת על אמינותו, מקצועיותו, ואיכות השרות שלו.

הכשרה

קיימים יועצים רבים, ורמת ההכשרה וההשכלה שלהם מגוונת. לכן חשוב מאוד לבדוק האם ההכשרה של היועץ תואמתאת העבודה שאליה הוא מיועד. למשל: לתחום של בקרת עלויות תקשורת חשוב שהיועץ יהיה בעל הכשרה בתחום הפיננסי, וגם בעל היכרות עם התחום הטכנולוגי, כך שיוכל לשלב פתרונות מתאימים עם חסכון בעלויות. דוגמה נוספת: לתחום של תשתיות תקשורת, יש להקפיד שהמועמד ליועץ יהיה בעל הכשרה מקצועית במערכות כבילה וסיבים אופטיים.

אמנם נושאים אלו כמעט ואינם נלמדים באקדמיה, אך מכללות וחברות העוסקות בתחום מקיימות סדנאות וקורסים מקצועיים בתחומים אלו.

מניעת ניגוד עניינים

על מנת להבטיח ללקוח שירות הגון ונטול פניות, יש לבצע הפרדה מוחלטת בין יעוץ לבין הספקה. כלומר, יש לוודא, שהיועץ אינו גם ספק, אלא אך ורק יועץ, ואינו גם מוכר או מתקין ציוד ומערכות תקשורת.

רצוי להחתים את היועץ על טופס התחייבות, לעמידה בתנאי ההפרדה הנדרשים.

מומלץ להוסיף תנאי סף, המגדיר כי היועץ חבר בארגון יועצי מערכות תקשורת (אימ"ת). בהתאם לתקנון, כל חברי הארגון מחויבים לחתום על קוד אתיקה מקצועי. הנהלת הארגון בוחנת כל מועמד על פי תנאי קבלה מקצועיים המוגדרים בתקנון (הכשרה טכנולוגית וניסיון). לכן, בדיקה זו מהווה מדד חשוב בקבלת ההחלטות בדבר מהימנותו ומקצועיותו של היועץ שעומד מולנו.

מחיר

ולבסוף, "השורה התחתונה": המחיר. זוהי נקודה חשובה, כמובן, אך לא מכריעה. העלות של היועץ זניחה יחסית לעלות הפרויקט כולו. לעומת זאת, התועלת שבבחירת יועץ מתאים עשויה להיות בעלת תרומה גבוהה יותר ולחסוך בסופו של דבר עלויות גבוהות מאוד – הרבה מעבר לתשלום עבור שירותי היועץ. במילים אחרות: היועץ אמנם עולה כסף, אך יכול לחסוך הרבה יותר.

כמו בכל הסכם, חשוב להגדיר לא רק כמה משלמים ליועץ, אלא גם מה מקבלים ממנו. מי שמגדיר את מטלות היועץ בשניים-שלושה משפטים כלליים עלול להחמיץ את התועלת שניתן להפיק מיועץ טוב. עדיף לפרט את התפוקה מהיועץ, לשלם קצת יותר, ולקבל יעוץ מקצועי וליווי לאורך כלשלבי הפרויקט, ובכך לקבל ערך מוסף גבוה יותר.

לדוגמא, יועץ מערכות התקשורת טוב יגדיר את מטרות הפרויקט ויעדיו על פי צרכי הלקוח ובהתאם ללוח הזמנים. הגדרה נכונה ויכולת לפקח על הספק יכולה להבטיח שהפרויקט יסתיים ברמת איכות גבוהה ובמועד שהוגדר, ותחסוך בעתיד השלמות וטלאים אשר עלולים לפגוע בתקינות המערכות וביכולת להפיק את הביצועים המיטביים.

לסיכום, בחירת יועץ מתאים היא משימה בפני עצמה. בחירה נכונה תתגלה בסופו של דבר כמשתלמת, ומסייעת לארגון לעמוד ביעדיו העסקיים.
נכתב על ידי :אילן זולברג
אילן זולברג, מנכ"ל IST יעוץ תכנון וניהול פרוייקטים במערכות תקשורת, חדרי מחשבים, מולטימדיה, בקרה וביטחון

http://ist.co.il
כתובת: בית עובד 13 תל-אביב 67211 טלפון: 03-5373891 דואייל: ilan@ist.co.il

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: