קופה מרכזית לפיצויים- הסוף


ביטוח >> קופות גמל

קופה מרכזית לפיצויים- הסוף?

קופה מרכזית לפיצויים משמשת את המעסיק לצורך צבירת כספי פיצויים כנגד ההתחייבות שלו לעובדיו למקרה שהוא יחליט לפטר את העובדים המועסקים שנה או יותר  ואז העובדים זכאים עפ"י חוק פיצוי פיטורין למשכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה.אם העובד הועסק 7 שנים, על המעסיק לשלם לעובד המפוטר פיצויים בגובה 7 פעמים השכר האחרון.

במסגרת הדוחות הכספיים של הפירמה, המעסיק מציג את ההתחייבות שנוצרה מתחילת הפעילות ועד ליום עריכת הדוח הכולל תשלום הפיצויים לכל העובדים.מעסיקים רבים  נוהגים להפקיד מידי שנה בקופת הפיצויים המרכזית את ההתחייבות שנוצרה באותה שנה  ודואגים שהיעודה של הפיצויים תהיה שווה לעתודה. ההפקדה במקרה זה מוכרת כהוצאה מוכרת על פי סעיף 17 (5) לפקודת מס הכנסה.

בעקבות תיקון 3 תוגבל ההפקדה לקופות המרכזיות בשני שלבים. השלב הראשון,החל מינואר 2008 חסימת פתיחת קופות מרכזיות חדשות והגבלת ההפקדות אך ורק עבור עובדים קיימים.השלב השני, החל מינואר 2011 לא ניתן יהיה להפקיד עבור העובדים הקיימים.ההשלכות ממהלך זה ומחוק פנסיית חובה הן שההפקדות לקופות מרכזיות ירדו על חשבון גידול בהפקדות לקופות אישיות על שם העובד.

במידה ובקופת הפיצויים המרכזית נוצר עודף שמקורו בהפקדות המעסיק משנים קודמות של עובדים שעזבו ללא זכאות לפיצויים, המעסיק יוכל למשוך את העודפים  ועפ"י סעיף 3 (ד) לפקודת מס הכנסה הוא ישלם מס  הקופה תנכה במקור 40% מס מהסכום שהוא מבקש למשוך.

כיום, מרבית המעסיקים מפרישים לקופות אישיות לפיצויים במסגרת פנסיית החובה או תוכנית פנסיונית אחרת של העובד ומעסיקים  רבים בוחנים כבר כיום מהלך של פיצול  הקופה לרמת העובד וסגירה של הקופה המרכזית לפיצויים כבר השנה.

ההפקדות לקופה זאת הולכות ופוחתות  והחל משנת 2011 יפסקו לחלוטין  ואז הקופות ייעלמו מהעולם והמועד הסופי ייקבע בהתאם לקצב הפדיונות של המעסיקים מקופות אלה.


מאת: אסף אלמקיאס,
 סמנכ"ל ומנהל החטיבה העסקית באיילון נאמנים
איילון נאמנים סוכנות לניהול הסדרים פנסיונים
נכתב על ידי :איילון נאמנים
איילון נאמנים סוכנות ביטוח לניהול הסדרים בתחום: בטוח, פנסיה , גמל, והשקעות.

http://www.neemanim.co.il
כתובת: הנגב 8 טלפון: 036897404 דואייל: info@neemanim.co.il

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: