קניין רוחני, בין פרקטיקה לאמנות


חוק ומשפט >> עורך דין

האמנים הישראלים עצמם הם אחד הגורמים למצבם שלהם. יש גם אשמים במסדרונות ביטוח לאומי ובין סעיפי דיני מיסים, אולם אין ספק כי במקרים רבים אשמים גם האמנים עצמם.

אמני ישראל במקצועות התיאטרון, מוזיקה, פיסול, ציור ושאר התחומים, לעתים מתמסרים בטוטליות יתר ליצירתם, עד שהם מתעלמים לעתים מהעובדה שגופם גוף אדם הוא וכי גם להם דרושים אותם משאבים מוחשיים, שעל אף חומריותם האפרורית, סותרת את נפשו של אמן ויוצר, הרי שהם אלו שיבטיחו מעות בכיסם.כך, אמנים רבים שרוצים מאוד להקדיש עצמם ליצירה שכה חשובה להם, מוצאים עצמם מסתמכים פעמים רבות על חסדי הלוואות הבנקים וקורסים תחת נטל מס דרקוני כזה או אחר.

סיבה נוספת שיש בה להסביר את מצבם הרע של חלק מאמני ישראל, היא אורח חייהם התובעני וחסר הסדר, המביא אותם גם להסתמך על מקורות הכנסה דלים ובעייתיים. אמנים רבים, אינם צולחים בניסיונם להתפרנס מאומנותם בלבד ונאלצים לשלוח ידם בעבודות נוספות, במשרות חלקיות שלא קשורות לאומנותם. משרות אלה, בדרך כלל מניבות לבעליהן משכורות מצומצמות הניתנות לאמנים, לעתים מתחת לשולחן.

מוזיקאים רבים, צעירים ובוגרים, עוסקים מלבד בעבודתם, גם בעבודות במה שונות ושחקני במה המתפארים ברזומה מפואר בקנה מידה עולמי, מבצעים הופעות מול קהלי ערב רב של ועדי עובדים. לקלוננו קל מדי לאתר במסדרונות החברה הישראלית, גם שחקנים מהתיאטרון הלאומי אשר רעבים ללחם, מסתגרים בביתם, מייחלים להצעות עבודה ומתפשרים על תפקידים דלים.

ולמרות זאת, כובד האשמה אינו רובץ דווקא על כתפי האמנים ועל כך בשורות הבאות. קניין רוחני דמיון מול מציאותקניין רוחני. זה השם שניתן לדין הקובע את מעמדם של נושאים מופשטים. מגדיר בין היתר את מעמדה של היצירה וזכויותיו של האמן, על יצירותיו ועל רעיונותיו.

חוק זכויות יוצרים, מקבל את כוחו מדין קניין רוחני ומהווה למעשה הגנה מפני שימוש בלתי הוגן ביצירה.ישנם אמנים, חתומים על חוזים המסדירים את מעמדו של האמן בתחומי הכנסה, מס וביטוח. חוזים המתקיימים לפי כללי דיני חוזים נעשים גם לפי דיני מיסים האמורים לעזור לאמן, אך לרוב הם מתהפכים עליו כחרב פיפיות. העלות הכלכלית הגבוהה היא הסיבה לכך, שיש בכל יצירה אשר לרוב תמלוגיה מתחלקים בצורה שרירותית, אשר פוגעת באמן הנאבק בבעלי אינטרס הגוזלים את פרנסתו.

רכה היא נפשם של אמנים וידיהם אשר טובות לפרוט על מיתרים ולהנפה במחוות תודה לקהל מריע לא ישכילו להתמודד עם משוכות היצירה. מה בצע לנו בדיני זכויות יוצרים וסעיפי דיני מיסים אם לא נשכיל להרים את המסך היורד מעל אמני ישראל. הצילו את האמנים. זוהי תרבות.
נכתב על ידי :חגית לב

כתובת:  טלפון:  דואייל: promo@adv-office.co.il

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: