זכויות יוצרים, אקום ואחריות אישית


חוק ומשפט >> חוק ומשפט

בית המשפט העליון עשה צעד נוסף וקיצוני, במגמה הנמשכת של החמרת והחרפת ההגנה על זכויות יוצרים ובמאבק העיקש נגד השמעת מוזיקה בפומבי בעסקים ברחבי המדינה.

שוב מדובר בתביעה של אקו"ם, אגודת המלחינים והכותבים של מוזיקה בישראל, והפעם תביעה נגד בית קפה בקניון בנתניה שקיים הופעה חיה של אומן שביצע יצירות מוסיקליות. מפסק הדין עולה כי לקניון הדרים, בו שכן בית הקפה, היה הסכם עם אקו"ם והיתה לו רשות להשמיע מוזיקה, אך הסדר זה לא כלל הופעות חיות בתוך בית הקפה, אלא רק ברחבות הפתוחות של הקניון.

אכן התרגלנו לכך שאקו"ם תובעת ואף זוכה פעם אחר פעם בתביעות נגד בתי עסק קטנים, בתי קפה, מספרות, וכל מקום מסחר בו משמיעים מוסיקה בלי לשלם תמלוגים. אך הפעם מדובר בהליך מיוחד במינו. אקו"ם לא הסתפקה בתביעה נגד בית הקפה, קפוצ'ין עסקי מזון בע"מ, אלא הגישה את התביעה נגד מנהל בית הקפה. תביעה אישית לאחריות אישית.

התביעה התחילה בבית משפט השלום ברחובות. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע פיצוי של 70,000 ש"ח לטובת אקו"ם. בערעור שהוגש לבית משפט המחוזי בתל אביב טען בית הקפה בין היתר כי אין מקום להטיל אחריות אישית על המנהל. בית המשפט המחוזי, קבע כי אין מקום להטיל אחריות אישית על המנהל. לדעת השופטים במחוזי, הטלת האחריות האישית על המנהל פוגעת בעקרון היסוד של האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד. לדעתם, לא ניתן לקבוע שהמנהל השמיע את היצירות לתועלתו הפרטית, אלא להגדלת הרווחים של בית הקפה, ואין מקום לזהות את התועלת לבית הקפה, עם תועלתם הפרטית של בעלי המניות או המנהלים.

אולם בבית המשפט העליון התהפכה הפסיקה. למרות משקלם האישי הכבד של השופטים הבכירים בבית המשפט המחוזי, לא היסס העליון, לקבוע  כי מנהל בית הקפה אחראי באופן אישי על הפרת זכויות היוצרים הגלומה בהשמעה הפומבית של היצירות, וכי הפרת הזכויות נעשתה ל"תועלתו הפרטית". השופט הסתמך על חוק זכויות היוצרים החדש, שנכנס לתוקפו לאחר האירוע בבית הקפה. החוק הקודם דרש לצורך הטלת אחריות כי האדם "הרשה, לתועלתו הפרטית, להשתמש ביצירה לשם הצגתה בציבור בלא הסכמת בעל זכות היוצרים". החוק החדש, שחוקק בשנת 2007 קובע כי "המרשה לאחר, למטרת רווח, שימוש במקום בידור ציבורי לשם ביצוע פומבי של יצירה, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים...". שינוי זה מקביל לדעתו של בית המשפט העליון את המגמה להרחיב את האחריות ולסייע ככל האפשר ליוצרים לגונן על עצמם מפני {גזלגזילה של זכויותיהם.

בית המשפט העליון נשאר נאמן למגמה הרווחת בו בשנים האחרונות, להחמיר ולהרחיב את האחריות על הפרת זכויות יוצרים, וזאת גם תוך התעלמות מאינטרסים ציבוריים או משפטיים אחרים, הדוחפים לכיוונים אחרים, כמו חופש הביטוי, חופש העיסוק, או האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד. המגמה הזו נובעת במעמקיה מהשינויים הטכנולוגיים המאיימים לשנות מן היסוד את דיני זכויות יוצרים. כל עוד השינויים האלה לא מתרחשים, יש לשים לב למגמה הזו ולהיזהר. הפרת זכות יוצרים הפכה לסיבה עיקרית להרמת מסך ולהטלת אחריות אישית על מנהלים.
נכתב על ידי :חגית לב

כתובת:  טלפון:  דואייל: promo@adv-office.co.il

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: