מקרה של אי הרשעה


חוק ומשפט >> חוק ומשפט

הכלל הוא כי בית המשפט, ירשיע נאשם בין אם הוא הודה שדברים שיוחסו לו בכתב האישום, ובין אם בית המשפט מצאו אשם לאחר שמיעת הוכחות.

חריג לכלל זה, יש מקרים ואם מתקיימים קריטריונים שנקבעו בפסיקה, בית המשפט לא ירשיע את הנאשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

לבחירה באי הרשעה סיבות רבות, אבל, השיקול העיקרי מאחורי רציונל זה של המחוקק, הוא להימנע מהכתמת שמו של אזרח שבדרך כלל התנהגותו היא נורמטיבית בהרשעה הפלילית, על כל ההשלכות החברתיות והתעסוקתיות הגלומות בכך.

תיקים פליליים ששייכים לקטגוריה של תיקי אלימות במשפחה או כמו שהם מכונים על ידי גורמי אכיפת החוק- תיקי אלמ"ב, הם תיקים שלא בהכרח מאופיינים בנאשמים ששייכים לחתך סוציו-אקונומי כזה או אחר. תיקים מסוג זה נפתחים כנגד נאשמים מכל רובדי האוכלוסייה.

גם תיקי אלימות במשפחה יכולים להסתיים בלי הרשעת הנאשם, אם הוא עומד באותם כללים אשר קבעה הפסיקה שבהתקיימם או שבהתקיים מרביתם תיתכן אי הרשעתו של הנאשם בדין.

כאמור לעיל, הסיבות בגללן איפשר המחוקק את אי הרשעתו של נאשם בדין הן מקרים בהם ישנן נסיבות מיוחדות וחריגות, אשר עלולות ליצור יחס בלתי סביר בין חשיבות הרשעת נאשם לבין עוצמת הפגיעה בו כתוצאה מן ההרשעה. במקרים חריגים אלו, עשויה להתקיים הצדקה לעשיית שימוש בסמכות השיפוטית של אי-הרשעה.

אם נרצה לבחון נסיבות אלו יש לבדוק כמה דברים:
להתחשב במשמעותה של העבירה שנעברה מבחינת הנורמות החברתיות
לבחון את זהותו של עובר העבירה ואת מעמדו הציבורי
לבדוק באיזו מידה זהותו משפיעה על עוצמת הפגיעה שנגרמה מהעבירה על המערכת הציבורית
מה תהיה השפעתה של אי ההרשעה על ההליך הפלילי בכללותו
מהו המסר החברתי שמתקבל ממנה במקרה דנן

כדאי לציין כי סמכות זו של בית המשפט יכולה להתממש גם אם בית המשפט כבר הרשיע את הנאשם אך טרם גזר את דינו, באמצעות ביטול ההרשעה והמרתה באי הרשעת הנאשם, בין אם יש סנקציה נוספת בצידה של אי ההרשעה ובין אם לאו. מיותר לציין כי לא ניתן לגזור עונש של מאסר כלשהו על הנאשם, לרבות עונש מאסר על תנאי, אם ההליך מסתיים באי הרשעה.

בייצוג נאשמים בתיקים פליליים, חשוב מאוד להדריך את הנאשם בהבנת המשמעות של אי הרשעה. לפעמים יידרש הנאשם להציג מסמכים המעידים על הטענות הנטענות מטעמו שיש בהם להצדיק את אי הרשעתו. כמו כן לרוב יידרש לעבור הליך שיקומי בהדרכתהנחיית גורמי רווחה ו/או גורם חיצוני אחר המתמחה בטיפול בתחום בו עבר הנאשם את העבירה. אי לכך ובהתאם לזאת, שיתוף הפעולה מצידו של הנאשם הוא קריטי, והכנה נכונה מצד הסנגור עשויה לסייע רבות.


הוגש נגדך כתב אישום, והרשעה בפלילים תהרוס לך את הקריירה, או תביא לאובדן מקום העבודה, אתה מוזמן להתייעץ עם משרדנו על סיכויי התיק ללא הרשעה.


למידע נוסף בקרו באתרנו:

\עורך דין אבי אילון | <a href="http://www.familys-lawyers.com/">אלימות במשפחה , אלימות נשים , דיני משפחה</a>

נכתב על ידי :מפתח לרשת

web-key.com
כתובת: הל"ה 19, גבעתיים טלפון: 03-6915526 דואייל: webkeyhost@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: