ענייני ראיית חשבון


שונות >> לא מוגדר

מעצמאי לחברה בע"מ - מעל רווח של 20,000 ₪ לחודש מומלץ להעביר את הפעילות ממסגרת של עצמאי למסגרת של חברה בע"מ.
עבודה מהבית - במידה והעסק ממוקם בבית יש לדרוש חלק יחסי מהוצאות חדר העבודה כגון ארנונה, חשמל, ועד בית ועוד.
ישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד בעסק - עקב פס"ד קלס, אפשר לעשות חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחדיו באותו עסק, כלומר ניתן להנפיק תלוש משכורת לבעל או לאישה בהתאמה. כמובן יש לשמור ראיות לעבודה, כגון שעון נוכחות ועוד.

דיווח על בסיס מזומן - ישנם עסקים, לרוב עסקים שאין להם מלאי, שרשאים לדווח למס הכנסה אך ורק על הכנסות והוצאות אשר התקבלו והוצאו בפועל. כלומר אפילו אם הוצאה חשבונית מס ללקוח, ניתן לנטרל אותה לצורך הדיווח השנתי למס הכנסה, עד אשר הכסף יתקבל בפועל.

מתנות ללקוחות וספקים - אפשר להכיר במתנות כהוצאה עד סכום מסוים (180 ₪) ללקוח או ספק שקשורים אליו ביחסי עבודה. לכן אם הוזמנת לחתונה של ספק שלך לדוגמה, יש לשמור על ההזמנה לחתונה וגם על צילום של הצ'ק שנתת, על מנת שמס הכנסה יכיר בהוצאה זו.

הוצאות מימון - 80% מהוצאות המימון אשר שימשו לצורך רכישת רכוש קבוע יוכרו לך לצורך מס. לכן אפילו אם אתה לא מנהל הנהלת חשבונות כפולה, מומלץ לבצע מעקב אחר הוצאות אלו, או לדרוש מהבנק אישור על מנת לדרוש אותן.

טיפים בהערכות לתום שנת המס 
 
לקראת הגשת הדוח השנתי ישנן מספר פעולות שכדאי לבצע על מנת לחסוך במס.

חוב אבוד - אם אין סיכוי לגבות חוב מלקוח בעייתי יש להצהיר על חוב זה כאבוד.
על מנת לדרוש הוצאה זו יש לספק הוכחות כמו פס"ד של בית משפט ועוד.

תביעות תלויות - יתכן שספק או לקוח שלך הגישו נגדך תביעה, וסיכויי התביעה גבוהים לדעת היועץ המשפטי שלך, ניתן לדרוש הוצאה זו אם אתה מדווח על בסיס מצטבר. ההפרשה תהיה לפי אחוז הסיכוי להתממשותה.

הקדמת הוצאות - מדובר על הצאות שוטפות בלבד כגון הוצאות משרדיות, ולא על רכוש קבוע אשר מופחת במשך מספר שנים.

דחיית הכנסות - במידה ושיעור המס הצפוי אמור לרדת, מומלץ לדחות הכנסות לשנה הבאה.

מלאי מת - במידה וישנו|אם יש|אם קיים} מלאי השוכב על המדפים ללא דורש, ואין סיכוי שיימכר במחיר סביר, כדאי למכור אותו לפני סוף שנה (בצורת סטוק וכו') .

בטוח לאומי - את התשלום בגין חודש דצמבר רצוי להקדים ולשלם עד ה 31 בדצמבר על מנת שיכנס לאישור השנתי של בטוח לאומי. 52% מדמי בטוח לאומי מוכרים כהוצאה.

ספירת מלאי - כשעושים ספירת מלאי חשוב לשים לב למחיר הפריטים. {במידה ומחיר השוק נמוך ממחיר העלות|אם מחיר העל יש לציין מחיר זה.

קרן פנסיה וקרן השתלמות - מומלץ להפקיד באפיקים אלו כדי לקבל את הטבות המס שהמדינה מעניקה.

נקודות זיכוי וניכויים שונים - ביכולתו שלרו"ח לגבי נקודות זיכוי נוספות כגון נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי, זיכוי בגין תשלום למוסד סעודי בגין ילד או הורה ועוד.

תשלום חוב – יש לערוך דוח רווח והפסד שנתי ובו צפי הרווח לצורך מס הכנסה.
במידה וישנו חוב מומלץ לשלם את יתרתו עד ה 31 בינואר של שנה הבאה. כך תוכל להמנע מריבית והצמדה.


למידע נוסף בקרו באתרנו:

חמי שמגר - <a href="http://www.accountant-il.com/">רואי חשבון , משרדי רואי חשבון , הצהרת הון</a>

נכתב על ידי :מפתח לרשת

web-key.com
כתובת: הל"ה 19, גבעתיים טלפון: 03-6915526 דואייל: webkeyhost@gmail.com

הוספת תגובה
* כינוי:
* דוא''ל:
* תגובה:
* קוד אבטחה: