עורך דין


קטגוריה: חוק ומשפט >> עורך דיןgfd
נכתב על ידי: אורי ספיר  ! 17/02/2016  !  עורך דין
אדם הפונה לשירותי עורך דין צריך קודםכל להבין מהו התחום בו הוא זקוק לייצוג משפטי ו/או ייעוץ. בהקשר של רשלנות רפואית ישנהאי בהירות לעתים באשר להבדל בין עורך דין נזקי גוף ובין עורך דין רשלנות רפואית. ישנםכאלה הסוברים כי מדובר בתחום התמחות זהה, אך למעשה, רשלנות רפואית הנו תחום ייחודיואחד מן התחומים הנכללים בתוך דיני נזיקין
נכתב על ידי: שגית דיגידם  ! 24/01/2016  !  עורך דין
  עורך דין מקרקעין – לכל שטח יש חוק!   עורך דין מקרקעיןהוא עורך דין אשר עוסק בכל הנושאים הקשורים לשטחי קרקע מכל סוג שהוא – קרקעותלבנייה, קרקעות חקלאיות, קרקעות מסחריות ועוד. עורך דין מקרקעין עוסק גם בכלהנושאים הקשורים לנכסי דלא ניידי – לא רק קרקעות אלא גם מבנים שונים וכל הקשורבהם
נכתב על ידי: KY KY  ! 28/05/2015  !  עורך דין
בית המשפט בהודו דן לאחרונה בשאלה, האם קשר מהותיבין חברה-אם זרה לחברה-בת מקומית עשוי ליצור מוסד קבע, כמובנו באמנת המס בין הודו לארצות הברית, לחברת-האם.פסק הדין עוסק בחברת-אם תושבת ארצות הברית אשר לה חברה-בת תושבת הודו אשר סיפקהלחברת האם שירותים שונים
נכתב על ידי: אבי נוב  ! 08/01/2015  !  עורך דין
רשות המסים פרסמה לאחרונה נוהל חדש לגילוי מרצוןאשר מחליף את הנוהל הקבוע משנת 2005. רשותהמסים מעוניינת לעודד נישומים אשר עברו עבירות על חוקי המסים, בין היתר, אי-דיווחעל חשבון בנק בחו"ל, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת
נכתב על ידי: אבי נוב  ! 14/09/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל   פשיטת רגל  - חוזריםלמעגל העבודה   פשיטת רגל היא הליךשנועד לסייע לאנשים שהסתבכו בחובות באופן זה או אחר, להחזיר את החובות שלהם בצורהטובה ויעילה ולחזור למעגל העבודה. ישנו הבדל משמעותי בין פשיטת רגל של אדם פרטי אועסק קטן, לבין פשיטת רגל של חברה בע"מ
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל   פשיטת רגל – היום קל יותר לחזור לחיים!   לפני כמעט שנה, החלה לפעול הרפורמה החדשה של פרופסור דודהאן, על התהליך של פשיטת רגל. הרפורמה החדשה מיטיבה עם החייבים, כל עוד הם נוהגיםבתום לב וביושר, ובמקביל גם עם הנושים, אשר יוכלו לקבל את כספם במהירות גדולהיותר
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות פשיטת רגל לאדם פרטי - לא נעים, לא נורא! פשיטת רגל לא קשורה רק לחברות או לבתי עסק, כפי שאנשיםנוטים לחשוב. פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות, רלוונטית בהחלט ויכולה להיותבשבילו פתרון מצוין
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
עורךדין פשיטת רגל יש לך חובות? קח לך איש מקצועי! לא נעים להגיע למצב של פשיטת רגל, ואם זה קורה פירושו שלדבר שכבר מוצו כל האפשרויות האחרות. אדם שניסה לצאת בעצמו מן הבוץ של החובות, ולאהצליח, עד שהגיע לידי פשיטת רגל מוכרח לקחת עורך דין פשיטת רגל אשר יעזור לו במצבוהביש
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
הליך רישוי נוטריון נקבע על ידי מחלקהמיוחדת מטעם משרד המשפטים וכולל הצגת אישורים, אמסכתאות ומסמכים לגורמים רביםומגוונים. המעוניינים ברישיון נוטריון צריכים להקפיד על הגשת הבקשה מוקדם ככלהאפשר. עליהם לקחת בחשבון כי הליך בדיקת הבקשות והטיפול בהם בפועל אורך מספרשבועות
נכתב על ידי: אלעד שניר  ! 01/04/2014  !  עורך דין