מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


קטגוריה: בריאות >> בריאות גיל הזהב  הרבה מעבר לשהות שגרתית בבית אבות תמיכה באדם מבוגר שמצבו הבריאותי מאודלא פשוט היא דבר חשוב מאוד, והדבר ברור by WordFly"> לכל בר דעת. אך יש להבין כי אין מה להתייחסלהגדרה של תמיכה כמשהו כללי, אלא שאם אנו מדברים על דיור מוגן תומך בשרון למשל,הרי שיש להבין עד כמה מגוון השירותים מהם יכול ליהנות הקשיש הוא כזה שבאמת מציגתמיכה מיוחדת ואפשרות ליהנות מאורח חיים מלא וממצה
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  שילוב חשוב של מסגרות אלו שבודקים מסגרות שונות מתוך הבנהכי הם צריכים מקום מתאים לשהות בו לאחר שהגיעו לגיל מסוים או שהגיעו למצב בריאותירופף בחייהם הבוגרים, נתקלים במושגים שונים. מושג כמו דיור מוגן תומך יכול להיותזר ומוזר לאדם מסוים
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  הגידול המרשים באפשרויות שלימינו אם היינו בודקים את מצבם שלקשישים בישראל של לפני כשלושה או ארבעה עשורים, היינו מקבלים תמונה שונה לגמרי מזושאנו רואים היום. הכוונה היא לכך שבימים עברו של השנים של המאה הקודמת, ראינו כיצדקשישים רבים היו צריכים להסתפק במקום המגורים שלהם או בבתי אבות המציעים תנאיםבסיסיים בד"כ
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  לא צריך לבחור בין שתי אופציות בנים ובנות של הורים רבים רואיםכיצד מגיע הרגע שבו האדם שיקר להם כל כך אינו מסתדר לבד בחייו. כלומר, שלעתים גםאדם צלול לא מצליח לבצע בעצמו פעולות שלכל אדם אחר נראות שגרתיות ופשוטות מאוד
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  לא צריך לבחור בין שתי אופציות בנים ובנות של הורים רבים רואיםכיצד מגיע הרגע שבו האדם שיקר להם כל כך אינו מסתדר לבד בחייו. כלומר, שלעתים גםאדם צלול לא מצליח לבצע בעצמו פעולות שלכל אדם אחר נראות שגרתיות ופשוטות מאוד
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  דרך ייחודית יותר להגיע לדיורמוגן מאחר ואנו חיים בעולם יצירתימאוד שבו אנשים מעלים לא מעט רעיונות טובים, הרי שאנו יכולים לראות כיצד בלא מעטמצבים אנו יכולים ליהנות מדבר שנגדיר אותו כ"גם וגם"
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
דיור מוגן סיעודי מורכב   מסגרתדיור חשובה ביותר אדםמבוגר שהגיע למצב סיעודי הוא כזה שמצריך חיפוש אחר מסגרת מתאימה. חשוב לציין זאתמאחר ולקשישים בישראל מחכות מסגרות שונות ומגוונות בהתאם למצבם ולהעדפתם האישית
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  נדרשת בחירה חכמה עבור אדםמבוגר כשמגיע הרגע לבחור להורה מקוםשבו יבלה את שארית חייו בצורה איכותית ומכובדת, מנסים רבים לבדוק את ההיצע שמוצעהיום ברחבי הארץ. אם אנו מדברים על אזור השרון, הרי שבדיקה מהירה תראה לנו כיצד ישמספר מוסדות שמציעים את עצמם כמקום הטוב והמתאים ביותר עבור מי שהגיע לגיל מכובדמאוד וצריך עכשיו טיפול סיעודי מקצועי
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  לטיפולסיעודי איכותי יש היבטים רבים בשניםהבוגרות יותר של חיינו אנו יכולים להגיע למצב לא נעים שמוגדר כסיעודי. יש מבחניםשונים שנערכים ע"י אנשי מקצוע ובסופם מוחלט אם אדם מסוים מוגדר כסיעודי אושהוא עדיין יכול לנהל את חייו בצורה עצמאית לחלוטין
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב
  פתרוןמצוין לגיל זקנה הגעהלגיל זקנה מהווה אתגר לא פשוט לא רק עבור האדם שמוצא את עצמו בקשיים פיסיים שוניםאלא גם עבור בני משפחתו שרואים אותו חזק פחות ואף משווע לעזרה לעתים. אחת הדרכיםלהקל מאוד על אדם קשיש היא זו שבמסגרתה מבינים הן הקשיש עצמו והן בני משפחתו כיצדדיור מוגן לתשושי נפש הוא פתרון מצוין שחשוב מאוד לנצל אותו עד תום
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 27/12/2015  !  בריאות גיל הזהב