מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


קטגוריה: חברה ומדינה >> מיעוטיםמדינת ישראל המתיימרת להיות "המדינה היהודית" צריכה להכיר בהיסטוריה שלה ובמקורותיה. היהודים נקראו בעבר בני ישראל בשתי התרבויות העיקריות במדינת ישראל: יהדות ואיסלאם. הקונפליקט והסכסוך בא מנטיות ממקור התרבות האנושית כולה, וההסבר הוא פשוט: כל התרבויות מקורם תרבות אחת כלל עולמית אשר היא דפוסו של עולם והתפתחותו
נכתב על ידי: דניאל הורנשטיין  ! 23/01/2011  !  מיעוטים