מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


קטגוריה: חוק ומשפט >> חוק ומשפטהטבותמס ליישובים לשנת 2016 ד"ר איתמר כוכבי עורך דין,רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייהוניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרתעלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינותיתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 24/02/2016  !  חוק ומשפט
  שיעור שלישי –מנהל עסקים – תואר MBA – ספנות ונמלים – תקציר דיבידנד ד"ר איתמר כוכביעורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטהלהנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת"ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 22/02/2016  !  חוק ומשפט
 התכנית לגילוי מרצון – הנחיה לבנקים מטעם הפיקוח על הבנקים ד"ר איתמר כוכביעורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטהלהנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת"ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 18/02/2016  !  חוק ומשפט
נמלים בהיבט חשבונאי ד"ר איתמר כוכביעורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטהלהנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת"ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני –הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 14/02/2016  !  חוק ומשפט
ספנות בהיבט חשבונאי ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 14/02/2016  !  חוק ומשפט
דובאי, אינדונזיה, בנקים בעולם – גילוי מרצון   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטרחורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 12/02/2016  !  חוק ומשפט
דובאי, אינדונזיה, בנקים בעולם – גילוי מרצון   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטרחורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 12/02/2016  !  חוק ומשפט
הבנקים בעולם – ביטול החיסיון הבנקאי – גילוי מרצון ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 10/02/2016  !  חוק ומשפט
מיסוי שרותי דת ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 05/02/2016  !  חוק ומשפט
מס יציאה   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 28/01/2016  !  חוק ומשפט