מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


קטגוריה: חוק ומשפט >> גירושין  סיוט שמפתיע נשים שונותבעולם כניסה לזוגיות נעשיתמתוך מחשבה ורצון שהכול יהיה בסדר ביחד (או שלפחות רוב הדברים ביחד יהיו מהניםומרגשים). אך לעתים אנו רואים כיצד התמונה שונה מאוד ובן זוג מסוים הופך להיותאלים
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  לא תמיד לטיפול זוגי ישבאמת מה להציע בעיות בזוגיות הן כלל לאדבר חדש במדינה שלנו. כמדינה מודרנית שבה יש המון זוגות המגיעים למשבר מסויםורוצים לפתור אותו בצורה רצינית, אנו רואים עד כמה טיפול זוגי יכול להיות רעיוןשאולי כדאי לבחון אותו
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  משהו שיכול לקרות לכל אחדואחת מאחר ולא כל דבר שאנועושים בחיים זוכה להצלחה, הרי שאנו רואים כיצד גם זוגיות יכולה להיות במקריםמסוימים לא מוצלחת עבור זוג כלשהו. למרות שרבים מאתנו עושים לא מעט פעולות על מנתלזהות את בן או בת הזוג שיתאימו לנו ויחיו איתנו באושר רב למשך שנים רבות, הרישכאמור לא חייב הדבר להצליח, ובכך נוצרת מצוקה לא פשוטה אצל אנשים מסוימים
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  לא כל אישה יכולה להכילחוסר נאמנות נשים רוצות להתחתן כדילחלוק את חייהן עם אדם עליו הן יכולות לסמוך בכל מאת האחוזים. נשים בעולם המודרניהן עובדות, מפרנסות, קרייריסטיות, אימהות, חזקות, דעתניות ומפוקחות, כך שאין להןממש חשק למעשים לא הוגנים של בעליהן
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  שיחהחשובה שיש לערוך נשיםשהגיעו למצב שבו הן לא יכולות יותר לחיות עם הבעל שלידן נדרשות להגיע להחלטות מאודלא פשוטות. אחרי הכול, נשים רבות רוצות ליהנות מחיי נישואים מוצלחים ומכך שהןיכולות לסמוך על גבר שיהיה לצדן כל אימת שהן רוצות
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  בעייתםשל לא מעט זוגות מאחרולא כל הנישואים בישראל הם חתונות דתיות כדת משה וישראל כפי שאנחנו מגדירים אותן,הרי שחשוב גם לדעת איך מתגרשים מנישואים אזרחיים. מדובר על בעיה של לא מעט זוגותבמדינת ישראל של ימינו
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
איך מתגרשים יפה   רצון אמיתי של לא מעטמתגרשים להתגרש זה דבר שאף אדםנורמאלי לא שואף אליו. אך רגע כזה יכול להגיע בגלל זוגיות שלא הצליחה (יהיו הסיבותאשר יהיו), ולבסוף יש לבצע את המהלך שבו בני הזוג כבר לא ייחשבו כבעל ורעיה
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 17/02/2016  !  גירושין
  ביןעצבות לגיטימית לדיכאון אמיתי פרידהיכולה להציג לכל אדם עם רגשות תקופה מאוד לא פשוטה. מאחר והאדם הוא יצור חברתי הרישפרידות הן קשות לנו מאז ומתמיד. אנו רואים כיצד יש ספרים רבים שנכתבו סביב נושאזה וכיצד יש סרטים שממחישים עד כמה פרידה יכולה להיות קשה מנשוא עבור לא מעט אנשיםשנקשרים מאוד למי שאיתו חיו במשך תקופה מסוימת
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 14/02/2016  !  גירושין
  שאלה מטרידה מאוד תקופת ההיריוןאמורה להיות אחת היפות בחייה של כל אישה. אך למרבה הצער קורים מקרים שמראים עד כמההחיים יכולים להיות מטלטלים כשבמהלך התקופה הזו מגלה אישה מסוימת עד כמה זה קשהלחיות עם בן זוגה לחיים
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 14/02/2016  !  גירושין
  כשהזוגיות הרשמית לא ממשמפנקת נישואין זה מוסד מרתק לכלהדעות. גם אנתרופולוגים מוכשרים מאוד מתקשים לעתים לתת הסברים לדברים שמתרחשיםבמסגרת זוגית רשמית, כלומר לאחר שזוג מסוים נישא. למרות שבלא מעט מקרים אנו רואיםכיצד יש זוגות שנהנים ביחד, הרי שלעתים חיי נישואין לא מאושרים הם כלל לא דברמפתיע בעולם המודרני שבו אנו חיים היום
נכתב על ידי: לילך גלר  ! 14/02/2016  !  גירושין