מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


קטגוריה: חוק ומשפט >> דיני עבודה  התוספות הנלוות לשכרהעבודה   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 06/08/2015  !  דיני עבודה
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות                                                   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 30/06/2015  !  דיני עבודה
שכר מינימום ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן   הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 01/04/2015  !  דיני עבודה
יחסי עבודה – השביתה וההשבתה ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואהחשבון וכלכלן   הטכניון –הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת"ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 15/03/2015  !  דיני עבודה
יחסי עבודה – פירמידת הנורמות ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. הטכניון– הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 13/03/2015  !  דיני עבודה
  יחסי עבודה – שוק העבודה      ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבוןוכלכלן   הטכניון –הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת"ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה –הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 11/03/2015  !  דיני עבודה
יחסי עבודה – משולש הסמכויות ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן   הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהלעסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 09/03/2015  !  דיני עבודה
פיצויי פיטורים   ד"ר איתמר כוכבי עורך דין,רואה חשבון וכלכלן   הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים,מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 09/03/2015  !  דיני עבודה
דמי הודעה מוקדמת - חוק הודעה מוקדמת ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן   הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות". אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 03/03/2015  !  דיני עבודה
קצבת זקנה – מערכת הביטוח הסוציאלי בישראל ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן   הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים"חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות"
נכתב על ידי: איתמר כוכבי  ! 01/03/2015  !  דיני עבודה