מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: סאן מזרחי

כתובת:  טלפון:  דואייל: sunmiz181@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


Hey guys! In this post I will show you a few Dayli sets,for you can take an ideas and evenuse them. I will gonna show you an exsamples to sets that I ectualy wear so let start. have fun :) A dayli ooutfit,beautiful cloth and a lot of styleT shirt: 9
נכתב על ידי: סאן מזרחי  ! 03/12/2013  !  אופנה והלבשה