מלטונין מלטוניןשם: מלטונין מלטונין
מלטונין בשחרור ממושך

www.melatonin.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: info@melatonin.co.il
מאמרים שנכתבו על ידי מלטונין מלטונין


הורמון החושך מלטונין, התגלה כבר בשנת 1958 על ידי צוות מאוניברסיטת ייל בארה"ב, נוצר בשעות הלילה באמצעות בלוטת האצטרובל הממוקמת במרכז המוח. זהו הורמון שייעודו לשדר למוח ולשאר איברי הגוף את שעות החשיכה במהלך היממה, ובנוסף את עונות השנה וכל זאת בהתאם למקום ולזמן הסובייקטיבים
נכתב על ידי: מלטונין מלטונין  ! 28/07/2014  !  בריאות גיל הזהב