אייל אשכנזישם: אייל אשכנזי
אייל אשכזני עורך דין פשיטת רגל

http://eyal-law.co.il/
כתובת: גולדה מאיר 3  טלפון: 0509786675 דואייל: pshitatregellaw@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי אייל אשכנזי


פשיטת רגל   פשיטת רגל  - חוזריםלמעגל העבודה   פשיטת רגל היא הליךשנועד לסייע לאנשים שהסתבכו בחובות באופן זה או אחר, להחזיר את החובות שלהם בצורהטובה ויעילה ולחזור למעגל העבודה. ישנו הבדל משמעותי בין פשיטת רגל של אדם פרטי אועסק קטן, לבין פשיטת רגל של חברה בע"מ
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל   פשיטת רגל – היום קל יותר לחזור לחיים!   לפני כמעט שנה, החלה לפעול הרפורמה החדשה של פרופסור דודהאן, על התהליך של פשיטת רגל. הרפורמה החדשה מיטיבה עם החייבים, כל עוד הם נוהגיםבתום לב וביושר, ובמקביל גם עם הנושים, אשר יוכלו לקבל את כספם במהירות גדולהיותר
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות פשיטת רגל לאדם פרטי - לא נעים, לא נורא! פשיטת רגל לא קשורה רק לחברות או לבתי עסק, כפי שאנשיםנוטים לחשוב. פשיטת רגל לאדם פרטי שנקלע לחובות, רלוונטית בהחלט ויכולה להיותבשבילו פתרון מצוין
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
עורךדין פשיטת רגל יש לך חובות? קח לך איש מקצועי! לא נעים להגיע למצב של פשיטת רגל, ואם זה קורה פירושו שלדבר שכבר מוצו כל האפשרויות האחרות. אדם שניסה לצאת בעצמו מן הבוץ של החובות, ולאהצליח, עד שהגיע לידי פשיטת רגל מוכרח לקחת עורך דין פשיטת רגל אשר יעזור לו במצבוהביש
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 24/08/2014  !  עורך דין
פשיטת רגל  מהי פשיטת רגל ?  פשיטת רגל היא הליךמשפטי, שבו אדם יחיד שיש לו חובות גדולים מרובים מוכרז כפושט רגל, ובכך הוא מקבלהגנה חוקית מפני הנושים שלו, על מנת שלא יוכלו להתעמר בו כלכלית, וכן נערך כינוסשל כל נכסיו, על מנת לחלק אותם באופן הנכון ביותר בין הנושים
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 31/07/2014  !  חוק ומשפט
סוף לעינוי הדין של החייבים והנושים?  במסגרת הרפורמה ישלם החייב במשך שנה וחצי תשלומים חודשיים כפי שהמנהל המיוחד המליץ ובמקביל בתקופה זו יבצע המנהל חקירת יכולת מקיפה לבחינת מצבו של החייב.   בתום השנה וחצי יוגש לביהמ"ש דו"ח מסכם ובו המלצה על הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, במסגרת פיקוחו על הליך פשיטת רגל, מקדם רפורמה במסגרתה ייקצב להליך פשיטת הרגל מסגרת ודאית של זמן ופירעון
נכתב על ידי: אייל אשכנזי  ! 31/07/2014  !  חוק ומשפט