מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: תומר סימן טוב

http://pigeonremoval.co.il
כתובת:  טלפון:  דואייל: aarhakatyonim@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


היונים משאירותאחריהן לשלשת נכבדה בכל מקום בו הן נמצאות. מדובר על חומר שהופך לחומר כימי מחומצןשיש לו יכולת לכלות ברזלים, ליצור קורוזיה, לגרום נזק לצבע  של מכונית, לאבן, למעקים ועוד. כאשר הלשלשת הזו באהבמגע עם מים, היא יוצרת ריח רע מאוד, ועקב המגע הזה היא מתחילה לתסוס ומשחררת גזיםאותם כל הדיירים מריחים טוב טוב
נכתב על ידי: תומר סימן טוב  ! 28/01/2015  !  בית ומשפחה אחר
הרבה בעלי בתיםובניינים נוהגים להתכונן לחורף, ולזפת את הגג לפני בוא הגשמים. אבל לא פחות חשובמכך, ואף חובה- זה ניקוי מרזבים מכל הלכלוךשהצטבר בתוכם כדי לאפשר זרימה תקינה של מים. בתוך מרזב ממוצע ניתןלמצוא סוגי פסולת שונים, אבל גם ובעיקר את הפסולת שמשאירות יונים, שאחד מהתחביביםשלהן זה לעמוד מעל מרזב ולקנן בסביבתו
נכתב על ידי: תומר סימן טוב  ! 28/01/2015  !  בית ומשפחה אחר
מסתבר שלא כל מה שברא הטבע טוב לאדם ולחקלאות. בחקלאות משתמשים פעמיםרבות בחומרי ואמצעי הדברה על מנת להרחיק מן השדות ציפורים וחרקים העלולים לגרוםלנזק ולפגוע ביבול, ונוכחותן של להקות יונים, עד כמה שהיא נראית משובבת נפש, עלולהלהפוך למטרד אמיתי משום הצחנה, הרעש והטיפולים שהיונים נושאות עמן- עד למחלותהעלולות לעבור גם לבני אדם
נכתב על ידי: תומר סימן טוב  ! 26/11/2014  !  בית ומשפחה אחר
הרחקת יונים- זה עניין למומחים !   אין כמעט עיר בירה באירופה שאין בה כיכר עם עשרות להקות של יונים מכל המינים והצבעים, שאתה נהנה להלך ביניהן ולזרוק להן איזה פירור, לשמוע את גרגורן  ולהצטלם איתן למזכרת
נכתב על ידי: תומר סימן טוב  ! 01/10/2014  !  בית ומשפחה אחר