מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: איוורור והנדסה

www.vent.co.il
כתובת: יוסף לוי 18 טלפון: 04-8411110 דואייל: kidumvent@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


מהו חוק אוויר נקי? חוק אוויר נקי,התשס"ח- 2008, גובש על ידי קבוצת חברי הכנסת ועמותת "אדם טבע ודין"ונכנס לתוקף ביום 1/01/2011. מטרת החוק הינה שיפור איכות האוויר ובכך הגדלת כמות האוויר הנקי על מנתלמגר את תופעת זיהום האוויר, קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת,וכל זאת להגנה על חיי אדם, בריאותם, סביבתם, איכות חייהם, הגנה על הטבע, הסביבה,הגנה על משאבי הטבע שלנו ומבחינה אקולוגית
נכתב על ידי: איוורור והנדסה  ! 23/11/2014  !  בריאות אחר