מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: dean moshe

כתובת:  טלפון:  דואייל: deanmoshemail@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


כאשר מגדל בבל התמוטט בשל המחלוקות הרבותשנוצרו, התפרק העולם לשבעים אומות. עם ישראל לא נכלל בין שבעים אומות אלה אלא נוצרבעקבות חיבור הניצוצות שבערו בליבות אנשים מסוימים כנקודה שבלב, וכיוונו אנשים אלהאל מטרת הבריאה, ישר-אל
נכתב על ידי: dean moshe  ! 23/12/2015  !  רוחניות