ציון גלשם: ציון גל
ציון

http://www.gal-engineers.co.il
כתובת: חדרה טלפון: 077-2102520 דואייל: galengineers1@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי ציון גל


תכנון בית חכם כולל יעוץ ליווי מתחילת האפיון ובחירת  ספקי ציוד בית חכם ומערכות נלוות  ועד לחיבור חשמל  לבית. כשמתכננים מערכת בית חכם נדרשת עבודת יועץחשמל הכוללת תכנית חשמל  מסודרת, פיקוחהנדסי מקצועי ויעוץ בלתי תלוי
נכתב על ידי: ציון גל  ! 20/01/2016  !  בית חכם
בעבר, החשמל החכם נחשב היה לכזה הקיים בביתם של העשירים בלבד. כיום,מיתוס היוקר נופץ, הסטיגמה של בית חכם ויקר, התייחסה בעיקר למבנה עלויות היסטורישל המערכת, טכנולוגיה לא מפותחת והתייהרות של חברים. מדוע חשוב לדון בנושא זה? הסיבה היא, שבחישוב פשוט של עלות מול תועלתניתן לראות בבירור כי לטווח הארוך החיסכון בעלויות החשמל מכסות את ההשקעה ואףמובילות לרווח נקי של הלקוח
נכתב על ידי: ציון גל  ! 20/01/2016  !  בית חכם
בית חכם הינומערכת שליטה חכמה בתצרוכת החשמל . מערכת ניהול חכמה המבצעת שליטה מסודרת על תצרוכתחשמל בבית ולכן זו מערכת חשובה וחסכונית ולא מערכת בזבזנית. חברות השירות השונות וספקי ציוד  מערכת בית מוכרות בקרים לבתים חכמים, מתכנתות ומגדירותתרחישים
נכתב על ידי: ציון גל  ! 20/01/2016  !  בית חכם
הדבר הבא בעולם החשמל בעבר, החשמל החכם נחשב היה לכזה הקיים בביתם של העשירים והמיוחסים בלבד. כיום, מיתוס היוקר נופץ, והושרשה ההבנה כי כמו כל מערכת או ציוד שאנו רוכשים במשך השנים, הסטיגמה של בית חכם ויקר, התייחסה בעיקר למבנה עלויות היסטורי של המערכת, סיפורים בתקשורת , טכנולוגיה לא מפותחת והתייהרות של חברים
נכתב על ידי: ציון גל  ! 29/12/2015  !  בית חכם