מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: אלוירה שטיבלמן

כתובת:  טלפון:  דואייל: elvirash@speakenglish.co.il
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


השפעת המורים ושיטות הלימוד מאת אלוירה שטיבלמן למורים השפעה אדירה על התלמידים. ככל שהמורה מאמין בהשפעתו, כן תגדל הצלחתו. מורה המאמין בעצמו, בכישוריו, ביכולתו שלו יאתר נתיבים מגוונים כדי להתאים את הקשר האישי עם כל חומרי הלימוד, אופן העברתם, ההשכלה הכללית, המשתקפת בכל תהליך הלמידה - בעלי חשיבות מרבית
נכתב על ידי: אלוירה שטיבלמן  ! 15/12/2009  !  חינוך ולימודים
ובייחוד התחום של לימוד אנגלית עסקית כל כך חשוב? מאת אלוירה שטיבלמן בעידן הגלובלי, העולם נעשה קטן יותר ויותר. קיים פיתוח של המוצרים ללקוח אמריקאי תוך שימוש בספק איטלקי ועובדי קבלן סיניים. גלובליזציה נמצאת בכל מקום והשפה שלה,לרוב- היא אנגלית- אנגלית עסקית
נכתב על ידי: אלוירה שטיבלמן  ! 15/12/2009  !  חינוך ולימודים