מאמרים - כתיבת מאמרים בחינםשם: אבישי נ

כתובת:  טלפון:  דואייל: avishay.nini@gmail.com
מאמרים שנכתבו על ידי מאמרים - כתיבת מאמרים בחינם


אז מה זה ביטוח חיים? ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי במקרה מוות של המבוטח, או בכל מקרה ביטוחי אחר כמו נכות או אובדן כושר עבודה. במקרה של מוות חלילה, בן המשפחה שרשום כ "מוטב" בפוליסה יהיה זכאי לקבל את הפיצוי הכספי
נכתב על ידי: אבישי נ  ! 23/11/2018  !  ביטוח חיים